ترتیب بر اساس:
ریچارد هدمن، اندرو یازوسکی، راضیه رضازاده (مترجم)، مصطفی عباس زادگان (مترجم) ریچارد هدمن
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 28 فروردین 1385
250000 ریال
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - آبان 1396
250000 ریال
محمدمنصور فلامکی محمدمنصور فلامکی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - مهر 1396
160000 ریال
ناشر: ارشد - 4 بهمن 1393
400000 ریال
لئوناردج هاپر، مارتا دورگ، محمدجواد رحمانی (مترجم)، نازیلا دلدار (مترجم)، عاطفه عیسی نظرفومنی (مترجم) لئوناردج هاپر
ناشر: شهیدی - 16 بهمن 1392
80000 ریال
احمد پوراحمد، کیومرث حبیبی، ابوالفضل مشکینی، محمدجواد کوهساری (ویراستار) احمد پوراحمد
ناشر: دانشگاه زنجان - 26 آذر 1387
60000 ریال
ناشر: خانیران - شهریور 1396
500000 ریال
ناشر: فراز اندیش سبز - 3 آذر 1387
65000 ریال
مریم چرخچیان، هادی ایوانی (ویراستار) مریم چرخچیان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 9 دی 1399
300000 ریال
رضا جاهدی (مترجم)، کورش محمودی ده ده بیگلو (ویراستار)، هما صامت حسن آبادی (ویراستار) رضا جاهدی (مترجم)
ناشر: گسترش علوم پایه - 8 خرداد 1390
250000 ریال
نفیسه حق طلب (تهیه کننده) نفیسه حق طلب (تهیه کننده)
ناشر: پردازش - 23 مرداد 1390
120000 ریال
محمدمنصور فلامکی (مترجم) محمدمنصور فلامکی (مترجم)
ناشر: فضا (وابسته به موسسه علمی و فرهنگی فضا) - 18 مرداد 1389
59000 ریال
احمد پوراحمد، کیومرث حبیبی، ابوالفضل مشکینی احمد پوراحمد
ناشر: انتخاب - 1395
200000 ریال
ناشر: فروزش - 20 اسفند 1392
80000 ریال
ماتین کلیف، پیتر شرلی، کاوه مهربانی (مترجم) ماتین کلیف
ناشر: شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری - 3 بهمن 1386
37500 ریال
نمایش 61 - 75 از 399 مورد