ترتیب بر اساس:
توماس لوکمان، پیترال. برگر توماس لوکمان
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 22 مهر 1399
380000 ریال
کال نیوپورت، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، بابک یاپیر رشتی (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 12 اردیبهشت 1401
200000 ریال 160000 ریال
اصغر نظریان، منصور بدری فر (ویراستار) اصغر نظریان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 15 اسفند 1400
470000 ریال
مهدی امانی مهدی امانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 19 مهر 1393
60000 ریال
منصور بدری فر منصور بدری فر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 9 دی 1399
410000 ریال
محمد میرزایی محمد میرزایی
ناشر: دانشگاه تهران - 1398
210000 ریال
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1 تیر 1388
200000 ریال
حسن سرایی حسن سرایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 2 دی 1398
180000 ریال
دیوید لوکاس (به اهتمام)، پل مایر (به اهتمام) دیوید لوکاس (به اهتمام)
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - خرداد 1394
150000 ریال
جیمز لینزی، محمدرضا رضوانی (مترجم) جیمز لینزی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 26 مرداد 1390
36500 ریال
فاطمه بهفروز فاطمه بهفروز
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1393
180000 ریال
جیمز آلبن بیل، علی مرشدیزاد (مترجم) جیمز آلبن بیل
ناشر: اختران - 3 دی 1387
90000 ریال
شهلا کاظمی پور، سیدمهدی موسی کاظمی (ویراستار) شهلا کاظمی پور
ناشر: دانشگاه پیام نور - 10 تیر 1400
300000 ریال
نعمت الله تقوی نعمت الله تقوی
ناشر: آیدین - 22 تیر 1399
800000 ریال
پروانه شاه حسینی پروانه شاه حسینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 2 دی 1398
160000 ریال
مصطفی ازکیا، عادل زارع مصطفی ازکیا
ناشر: نشر نی - 3 اردیبهشت 1395
280000 ریال
نمایش 16 - 30 از 327 مورد