ترتیب بر اساس:
اکرم حسینی مجرد(گردآورنده) اکرم حسینی مجرد(گردآورنده)
ناشر: شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روابط عمومی - 6 اسفند 1392
120000 ریال
جعفر جوان جعفر جوان
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 20 اسفند 1390
140000 ریال
مایک کرنگ، مهدی قرخلو (مترجم)، محمدعلی گرجی ازندریانی (ویراستار) مایک کرنگ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1 اسفند 1390
38000 ریال
راماچاندرا گوها، مهدی طالب (مترجم)، احمد محمدی (مترجم)، علیرضا استواری (ویراستار) راماچاندرا گوها
ناشر: دانشگاه تهران - 16 دی 1392
130000 ریال
فرانسیس تیبالدز، علی نابی، مروارید قاسمی اصفهانی (مترجم) فرانسیس تیبالدز
ناشر: روزنه - 12 بهمن 1387
950000 ریال
آیدا ارایدین، تونا تاسان کوک آیدا ارایدین
ناشر: بازتاب - اسفند 1395
180000 ریال
فروزنده صالحی فروزنده صالحی
ناشر: اشراقی، صفار - 22 دی 1389
50000 ریال
مسعود مهدوی، علی اصغر نظری (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) مسعود مهدوی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 17 اردیبهشت 1399
280000 ریال
جرالد مارتن، اطهره نژادی (مترجم) جرالد مارتن
ناشر: آوای قلم - بهمن 1394
350000 ریال
ویلیام دیویس ویلیام دیویس
ناشر: کتاب پارسه - مهر 1397
695000 ریال
ناشر: مبتکران، پیشروان - 1 اردیبهشت 1394
250000 ریال
سیدمحمد سیدمیرزایی سیدمحمد سیدمیرزایی
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - 26 دی 1390
55000 ریال
محمدتقی شیخی محمدتقی شیخی
ناشر: اشراقی، صفار - 18 فروردین 1393
150000 ریال
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی، شرکت عمران و بهسازی - خرداد 1396
200000 ریال
ویلبر زلینسکی، فیروز جمالی (مترجم) ویلبر زلینسکی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - خرداد 1397
100000 ریال
نمایش 46 - 60 از 327 مورد