ترتیب بر اساس:
امی بیورک هریس، تامس آنتونی هریس، اسماعیل فصیح (مترجم) امی بیورک هریس
ناشر: فرهنگ نشر نو - 21 آبان 1400
1000000 ریال
جونا برگر، موسسه ترجمیک (مترجم) جونا برگر
ناشر: آدینه - 22 مهر 1400
220000 ریال 176000 ریال
اریک برن، اسماعیل فصیح (مترجم) اریک برن
ناشر: فرهنگ نشر نو - 28 آبان 1400
1200000 ریال
لیندا الدر، ریچارد پل، مهدی خسروانی(بازنویسی) لیندا الدر
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - 23 آذر 1401
600000 ریال
لیندا الدر، ریچارد پل، مهدی خسروانی (مترجم) لیندا الدر
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - 23 دی 1401
340000 ریال
لیندا الدر، ریچارد پل، مهدی خسروانی(بازنویسی) لیندا الدر
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - 19 آبان 1400
300000 ریال
آلیس میلر، امید سهرابی نیک (مترجم) آلیس میلر
ناشر: فرهنگ نشر نو - 14 فروردین 1401
640000 ریال
لیندا الدر، ریچارد پل، مهدی خسروانی (مترجم) لیندا الدر
ناشر: فرهنگ نشر نو - 2 تیر 1400
400000 ریال
جرد دایموند، فریدون مجلسی (مترجم) جرد دایموند
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - 19 خرداد 1400
1850000 ریال
واتسلاف هاول، احسان کیانی خواه (مترجم) واتسلاف هاول
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - 16 اردیبهشت 1398
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
450000 ریال 382500 ریال
شل سیلورستاین، امیرحسین مهدی زاده (مترجم) شل سیلورستاین
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - 19 فروردین 1393
30000 ریال
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - تیر 1396
200000 ریال 100000 ریال
ویلیام پاورز، علیرضا طاق دره (مترجم) ویلیام پاورز
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - 13 مهر 1400
750000 ریال
جیمزویلیام وردن، محمد قائد (مترجم) جیمزویلیام وردن
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - 14 دی 1401
1100000 ریال
تامس آنتونی هریس تامس آنتونی هریس
ناشر: فرهنگ نشر نو - 27 خرداد 1398
520000 ریال
میخائیل آفاناسیویچ بولگاکوف، عباس میلانی (مترجم) میخائیل آفاناسیویچ بولگاکوف
ناشر: فرهنگ نشر نو - 2 آذر 1399
1500000 ریال
نمایش 1 - 15 از 338 مورد