ترتیب بر اساس:
لسلی فورستر استیونسون، دیویدال. هابرمن، پیترمتیوز رایت، میثم محمدامینی (مترجم) لسلی فورستر استیونسون
ناشر: فرهنگ نشر نو - مهر 1402
1300000 ریال
واتسلاف هاول واتسلاف هاول
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - فروردین 1398
650000 ریال
لارس اف ار.هو. اسونسن، خشایار دیهیمی (مترجم) لارس اف ار.هو. اسونسن
ناشر: فرهنگ نشر نو - تیر 1402
1320000 ریال
ناصر ایرانی ناصر ایرانی
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - 1394
700000 ریال
مایکل ج. سندل، افشین خاکباز (مترجم) مایکل ج. سندل
ناشر: فرهنگ نشر نو - مرداد 1402
1420000 ریال
کریستوفر همیلتن کریستوفر همیلتن
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - آبان 1399
580000 ریال
ناشر: فرهنگ نشر نو - اردیبهشت 1399
1300000 ریال
استیون هاوکینگ، مزدا موحد (مترجم) استیون هاوکینگ
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - 1399
350000 ریال
محمدعلی موحد محمدعلی موحد
ناشر: فرهنگ نشر نو - مهر 1402
1200000 ریال
چادوی مایستر، سیدمحمد یوسف ثانی (مترجم) چادوی مایستر
ناشر: فرهنگ نشر نو - شهریور 1402
400000 ریال
پرویز خانلری پرویز خانلری
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - مرداد 1399
3300000 ریال
ناشر: فرهنگ نشر نو - تیر 1402
2500000 ریال
توماس اس کوهن توماس اس کوهن
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - آذر 1395
280000 ریال
توماش سدلاچک، احد علیقلیان (مترجم) توماش سدلاچک
ناشر: فرهنگ نشر نو - خرداد 1402
1000000 ریال
مایکل ج. سندل، افشین خاکباز (مترجم) مایکل ج. سندل
ناشر: فرهنگ نشر نو - بهمن 1401
750000 ریال
نمایش 31 - 45 از 428 مورد