ترتیب بر اساس:
ناشر: فرهنگ نشر نو - تیر 1402
2500000 ریال
توماس اس کوهن توماس اس کوهن
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - آذر 1395
280000 ریال
توماش سدلاچک، احد علیقلیان (مترجم) توماش سدلاچک
ناشر: فرهنگ نشر نو - خرداد 1402
1000000 ریال
مایکل ج. سندل، افشین خاکباز (مترجم) مایکل ج. سندل
ناشر: فرهنگ نشر نو - بهمن 1401
750000 ریال
ماندانا فرهادیان (مترجم) ماندانا فرهادیان (مترجم)
ناشر: فرهنگ نشر نو - آبان 1398
960000 ریال
تامس نیگل، جواد حیدری (مترجم) تامس نیگل
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - تیر 1393
160000 ریال
ایوان کلیما، حشمت الله کامرانی (مترجم) ایوان کلیما
ناشر: فرهنگ نشر نو - آبان 1402
2350000 ریال
پل رپستاد پل رپستاد
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - تیر 1398
300000 ریال
مارک ورنون، پژمان طهرانیان (مترجم) مارک ورنون
ناشر: فرهنگ نشر نو - مرداد 1402
2200000 ریال
کوتسیا، مینو مشیری (مترجم) کوتسیا
ناشر: فرهنگ نشر نو - آذر 1397
500000 ریال
اریک لونرگن، احد علیقلیان (مترجم) اریک لونرگن
ناشر: فرهنگ نشر نو - اسفند 1401
960000 ریال
هدایت الله فلسفی هدایت الله فلسفی
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - تیر 1394
600000 ریال
حسن مشحون، شکوفه شهیدی (ویراستار) حسن مشحون
ناشر: فرهنگ نشر نو - تیر 1388
320000 ریال
اریک برن، اسماعیل فصیح (مترجم) اریک برن
ناشر: فرهنگ نشر نو - خرداد 1402
2500000 ریال
نصرالله پورجوادی نصرالله پورجوادی
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - 1393
1500000 ریال
نمایش 46 - 60 از 428 مورد