ترتیب بر اساس:
ویلیام گلاسر، علی صاحبی (مترجم) ویلیام گلاسر
ناشر: سایه سخن - 28 اسفند 1398
1070000 ریال 900000 ریال
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - 27 آذر 1400
180000 ریال 144000 ریال
ناشر: سایه سخن - 25 مرداد 1400
1780000 ریال 1600000 ریال
راس هریس، علی صاحبی (مترجم) راس هریس
ناشر: سایه سخن - 21 مهر 1401
1960000 ریال 1862000 ریال
ناشر: سایه سخن - 28 اسفند 1401
1470000 ریال 1396500 ریال
ناشر: سایه سخن - 6 اسفند 1400
620000 ریال 580000 ریال
ناشر: سایه سخن - 12 اردیبهشت 1401
740000 ریال 666000 ریال
میشل اسکین، زهرا اندوز (مترجم)، حسن حمیدپور (مترجم)، جفری یانگ(مقدمه) میشل اسکین
ناشر: سایه سخن - 10 اسفند 1401
1120000 ریال 1064000 ریال
ناشر: سایه سخن - 5 مهر 1400
1500000 ریال 1425000 ریال
جان بریکل، هاله میرهادی (مترجم)، روبرت ای ووبلدینگ (ویراستار) جان بریکل
ناشر: سایه سخن - 7 مهر 1401
600000 ریال 530000 ریال
ماریلی جی. آدامز، سیدحمید میرغفوری (مترجم) ماریلی جی. آدامز
ناشر: سایه سخن - 12 بهمن 1401
1060000 ریال 1007000 ریال
سابین ویلهم، گیل استکتی، زهرا بهفر (مترجم)، نگار اصغری پور (مترجم)، حسن کریمی (مترجم)، علی صاحبی (ویراستار) سابین ویلهم
ناشر: سایه سخن - 4 آذر 1399
2000000 ریال 1570000 ریال
علی صاحبی، سیداسماعیل هاشمی (ویراستار)، رامک پژمان پور(تصویرگر) علی صاحبی
ناشر: سایه سخن - 12 فروردین 1400
720000 ریال 684000 ریال
ویلیام گلسر، علی صاحبی (مترجم) ویلیام گلسر
ناشر: سایه سخن - 22 تیر 1400
2040000 ریال 1800000 ریال
ربکاادیت ویلیامز، جولی اس کرفت، علی صاحبی (مترجم)، مهدی اسکندری (مترجم)، شیدا لطفعلیان (مترجم) ربکاادیت ویلیامز
ناشر: سایه سخن - 6 دی 1401
1780000 ریال 1691000 ریال
راس هریس، شیرعلی خرامین (مترجم) راس هریس
ناشر: سایه سخن - 26 دی 1401
1780000 ریال 1602000 ریال
نمایش 1 - 15 از 215 مورد