ترتیب بر اساس:
اریک جی شارپ، عبدالرحیم گواهی (مترجم) اریک جی شارپ
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب - بهمن 1394
990000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
ناشر: ادیان - 13 آبان 1392
85000 ریال
مریم صانع پور مریم صانع پور
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب - 21 مرداد 1399
750000 ریال 600000 ریال
آنه ماری شیمل، فاطمه توفیقی (مترجم) آنه ماری شیمل
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب - 14 اسفند 1400
880000 ریال
ناشر: ادیان - 9 شهریور 1400
800000 ریال
قدیس آگوستین قدیس آگوستین
ناشر: دانشگاه غیر دولتی، غیر انتفاعی ادیان و مذاهب - شهریور 1394
3000000 ریال
مهدی محسنیان راد، بهروز حدادی (ویراستار) مهدی محسنیان راد
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب - 8 آبان 1392
500000 ریال
اتین ژیلسون، رضا گندمی نصرآبادی (مترجم) اتین ژیلسون
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، دانشگاه ادیان و مذاهب - 1395
1500000 ریال
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب - 23 مرداد 1392
1050000 ریال
ساتیش چاندرا چاترچی، موهان داتا دریندرا ساتیش چاندرا چاترچی
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب - مهر 1394
790000 ریال
فردریک چارلز کاپلستون، محمود یوسف ثانی (مترجم) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب - 8 اردیبهشت 1389
550000 ریال
میرچا الیاده، محمدکاظم مهاجری (مترجم) میرچا الیاده
ناشر: ادیان - 15 تیر 1392
3000000 ریال
اولین آندرهیل، حمید محمودیان (مترجم)، احمدرضا مویدی (مترجم) اولین آندرهیل
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب - 5 مرداد 1392
500000 ریال
جان هیک، عبدالرحیم سلیمانی اردستانی (مترجم)، محمدحسن محمدی مظفر (مترجم) جان هیک
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب - 28 دی 1390
950000 ریال
مستنصر میر، محمدحسن محمدی مظفر (مترجم) مستنصر میر
ناشر: ادیان - 25 دی 1387
650000 ریال
نمایش 1 - 15 از 280 مورد