ترتیب بر اساس:
آنه ماری شیمل آنه ماری شیمل
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب - 1397
650000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 1399
150000 ریال 112500 ریال
قدیس آگوستین قدیس آگوستین
ناشر: دانشگاه غیر دولتی، غیر انتفاعی ادیان و مذاهب - شهریور، 1394
1500000 ریال
آلیستر مک گراث ادگار آلیستر مک گراث ادگار
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب - مهر، 1395
370000 ریال
اتین ژیلسون، رضا گندمی نصرآبادی (مترجم) اتین ژیلسون
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، دانشگاه ادیان و مذاهب - 1395
440000 ریال
ناشر: ادیان - مرداد، 1397
580000 ریال
میرچا الیاده، محمدکاظم مهاجری (مترجم) میرچا الیاده
ناشر: ادیان - 15 تیر، 1392
1500000 ریال
اولین آندرهیل، حمید محمودیان (مترجم)، احمدرضا مویدی (مترجم) اولین آندرهیل
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب - 05 مرداد، 1392
230000 ریال
الیستر مک گراث، محمدرضا بیات (مترجم) الیستر مک گراث
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب - شهریور، 1394
450000 ریال
علی موحدیان عطار علی موحدیان عطار
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب - 11 آبان، 1393
90000 ریال
مستنصر میر، محمدحسن محمدی مظفر (مترجم) مستنصر میر
ناشر: ادیان - 25 دی، 1387
150000 ریال
ساتیش چاندرا چاترچی، موهان داتا دریندرا ساتیش چاندرا چاترچی
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب - مهر، 1394
790000 ریال
هانس کونگ، حسن قنبری (مترجم) هانس کونگ
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب - مرداد، 1397
350000 ریال
الیوت دویچ، محبوبه هادی نا (مترجم) الیوت دویچ
ناشر: ادیان - 16 دی، 1391
110000 ریال
جان هیک، عبدالرحیم سلیمانی اردستانی (مترجم)، محمدحسن محمدی مظفر (مترجم) جان هیک
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب - 28 دی، 1390
362000 ریال
ناشر: ادیان - شهریور، 1394
220000 ریال
نمایش 1 - 15 از 281 مورد