ترتیب بر اساس:
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، بهمن فروزنده (مترجم) گری آرمسترانگ
ناشر: نشر آموخته - 7 فروردین 1402
3400000 ریال 3060000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 9 دی 1402
520000 ریال 416000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، علی پارسائیان (مترجم) گری آرمسترانگ
ناشر: اتحاد - 25 آبان 1400
2300000 ریال 2070000 ریال
فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، بهمن فروزنده (مترجم)، علیرضا قدرتی پور (ویراستار) فیلیپ کاتلر
ناشر: نشر آموخته - 2 دی 1398
3500000 ریال 3150000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، بهمن فروزنده (مترجم)، علیرضا قدرتی پور (ویراستار) گری آرمسترانگ
ناشر: نشر آموخته - 4 مرداد 1400
3500000 ریال 3150000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، علی پارساییان (مترجم) گری آرمسترانگ
ناشر: جهان نو، ادبستان - 15 شهریور 1390
1000000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، علی پارساییان (مترجم) گری آرمسترانگ
ناشر: ادبستان - 1389
120000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر گری آرمسترانگ
ناشر: آیلار - آبان 1396
1200000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر گری آرمسترانگ
ناشر: اتحاد - 2 مهر 1399
1500000 ریال
فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، محمدرضا سعدی (مترجم)، عباس صالح اردستانی (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: جهان نو - 16 اردیبهشت 1395
1400000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، علی پارسائیان (مترجم) گری آرمسترانگ
ناشر: ادبستان - دی 1396
300000 ریال
فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، علی پارسائیان (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: ادبستان - 22 آبان 1396
750000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، عباس صالح اردستانی (مترجم)، لیلی میرطاهری (مترجم)، احسان موسوی خانقاه (مترجم)، رضا حاج علی (ویراستار) گری آرمسترانگ
ناشر: اتحاد، جهان نو - 8 آبان 1390
260000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، محمد رضا سعدی (مترجم)، عباس صالح اردستانی (مترجم) گری آرمسترانگ
ناشر: آیلار - 1392
2600000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر گری آرمسترانگ
ناشر: اتحاد - اردیبهشت 1397
1300000 ریال
کاظم موتابیان، گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، بهمن فروزنده (مترجم) کاظم موتابیان
ناشر: آتروپات - 1383
نمایش 1 - 15 از 18 مورد