ترتیب بر اساس:
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، محمد رضا سعدی (مترجم)، عباس صالح اردستانی (مترجم) گری آرمسترانگ
ناشر: آیلار - 1392
2600000 ریال
ناشر: آدینه - 14 تیر 1401
350000 ریال 315000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، علی پارسائیان (مترجم) گری آرمسترانگ
ناشر: ادبستان - دی 1396
300000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر گری آرمسترانگ
ناشر: دیانت - آبان 1396
220000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر گری آرمسترانگ
ناشر: اتحاد - 2 مهر 1399
1500000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، علی پارسائیان (مترجم) گری آرمسترانگ
ناشر: ادبستان - آذر 1395
300000 ریال
فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، بهمن فروزنده (مترجم)، علیرضا قدرتی پور (ویراستار) فیلیپ کاتلر
ناشر: نشر آموخته - 5 اسفند 1398
1800000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر گری آرمسترانگ
ناشر: اتحاد - 31 شهریور 1399
1100000 ریال
کاظم موتابیان، گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، بهمن فروزنده (مترجم) کاظم موتابیان
ناشر: آتروپات - 1383
گری آرمسترانگ، نفیسه معتکف (مترجم)، نغمه فراهانی (مترجم) گری آرمسترانگ
ناشر: حوض نقره - 2 خرداد 1388
120000 ریال
نمایش 16 - 24 از 24 مورد