ترتیب بر اساس:
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، بهمن فروزنده (مترجم) گری آرمسترانگ
ناشر: نشر آموخته - 1402
3400000 ریال 2890000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، محمدرضا سعدی (مترجم)، عباس صالح اردستانی (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: جهان نو - 16 اردیبهشت 1395
1400000 ریال 1260000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر گری آرمسترانگ
ناشر: آیلار - آبان 1396
1200000 ریال 1080000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، علی پارسائیان (مترجم) گری آرمسترانگ
ناشر: اتحاد - 25 آبان 1400
3000000 ریال 2300000 ریال
فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، بهمن فروزنده (مترجم)، علیرضا قدرتی پور (ویراستار) فیلیپ کاتلر
ناشر: نشر آموخته - 2 دی 1398
4500000 ریال 3825000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، بهمن فروزنده (مترجم)، علیرضا قدرتی پور (ویراستار) گری آرمسترانگ
ناشر: نشر آموخته - 4 مرداد 1400
4500000 ریال 3825000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر گری آرمسترانگ
ناشر: اتحاد - 3 مرداد 1397
3600000 ریال 3240000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، علی پارساییان (مترجم) گری آرمسترانگ
ناشر: جهان نو، ادبستان - 15 شهریور 1390
1000000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، علی پارساییان (مترجم) گری آرمسترانگ
ناشر: ادبستان - 1389
120000 ریال
فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، محمدرضا سعدی (مترجم)، عباس صالح اردستانی (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: آیلار - 1396
1200000 ریال
فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، محمدرضا سعدی (مترجم)، عباس صالح اردستانی (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: اتحاد - 1394
1500000 ریال
فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، علی پارسائیان (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: ادبستان - 1396
1000000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، علی پارسائیان (مترجم) گری آرمسترانگ
ناشر: ادبستان - تیر 1394
500000 ریال
فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، علی پارسائیان (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: ادبستان - 22 آبان 1396
750000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، عباس صالح اردستانی (مترجم)، لیلی میرطاهری (مترجم)، احسان موسوی خانقاه (مترجم)، رضا حاج علی (ویراستار) گری آرمسترانگ
ناشر: اتحاد، جهان نو - 8 آبان 1390
260000 ریال
نمایش 1 - 15 از 25 مورد