ترتیب بر اساس:
 
آلبرت الیس، مهرداد فیروزبخت (مترجم)، وحیده عرفانی (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 1396
140000 ریال
آلبرت الیس، حمید شمسی پور (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 1395
125000 ریال
ایروینگ بکر، آلبرت الیس، وحیده عرفانی (مترجم)، مهرداد فیروزبخت (مترجم) ایروینگ بکر
ناشر: رسا - 1393
170000 ریال
آلبرت الیس، رابرت آلن هارپر، مهرداد فیروزبخت (مترجم)، وجیهه داودآبادی (ویراستار) آلبرت الیس
ناشر: رشد - 1394
170000 ریال
آلبرت الیس، مهرداد فیروزبخت (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 1393
135000 ریال
آلبرت الیس، رابرت آلن هارپر، الهام شفیعی (مترجم)، علیرضا کاربخش (ویراستار) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 16 مهر، 1390
23000 ریال
آلبرت الیس، ویلیام جیمز نال، محمدعلی فرجاد (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رشد - 1391
80000 ریال
تد کرافورد، آلبرت الیس، فرزانه احمدی (مترجم) تد کرافورد
ناشر: رسا - 30 مرداد، 1387
25000 ریال
آلبرت الیس، مهرداد فیروزبخت (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 21 بهمن، 1388
25000 ریال
آلبرت الیس، مایکل آبرامز، لیدیا دنگلجی، مهرداد فیروزبخت (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 21 اسفند، 1385
42000 ریال
آلبرت الیس، نوشین ریشهری (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: نسل نواندیش - 01 اردیبهشت، 1394
339000 ریال
آلبرت الیس، مهرداد فیروزبخت (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 21 مرداد، 1386
25000 ریال
ویندی درایدن، مایکل نینان، امیر جهانیان نجف آبادی (مترجم)، آلبرت الیس (مقدمه) ویندی درایدن
ناشر: فرا انگیزش - 02 مرداد، 1389
46000 ریال
آلبرت الیس، مهرداد فیروزبخت (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: روان شناسی و هنر - 15 آبان، 1392
70000 ریال
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - 16 اسفند، 1393
118000 ریال
نمایش 1 - 15 از 33 مورد