ترتیب بر اساس:
 
آلبرت الیس، مهرداد فیروزبخت (مترجم)، وحیده عرفانی (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 1396
140000 ریال
آلبرت الیس، حمید شمسی پور (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 1395
125000 ریال
آلبرت الیس، رابرت آلن هارپر، مهرداد فیروزبخت (مترجم)، وجیهه داودآبادی (ویراستار) آلبرت الیس
ناشر: رشد - 1394
170000 ریال
آلبرت الیس، مهرداد فیروزبخت (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 1393
250000 ریال
آلبرت الیس، ایروینگ بکر، مهرداد فیروزبخت (مترجم)، وحیده عرفانی (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 1393
170000 ریال
آلبرت الیس، ویلیام جیمز نال، محمدعلی فرجاد (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رشد - 1391
80000 ریال
آلبرت الیس، رابرت آلن هارپر، الهام شفیعی (مترجم)، علیرضا کاربخش (ویراستار) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 16 مهر، 1390
23000 ریال
آلبرت الیس، تد کرافورد، فرزانه احمدی (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 30 مرداد، 1387
25000 ریال
آلبرت الیس، مهرداد فیروزبخت (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 21 بهمن، 1388
25000 ریال
آلبرت الیس، مایکل آبرامز، لیدیا دنگلجی، مهرداد فیروزبخت (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 21 اسفند، 1385
42000 ریال
آلبرت الیس، نوشین ریشهری (مترجم)، امیر طاهری (ویراستار) آلبرت الیس
ناشر: نسل نو اندیش - 1393
219000 ریال
آلبرت الیس، تد کرافورد آلبرت الیس
ناشر: نسل نواندیش - 01 اردیبهشت، 1394
149000 ریال
آلبرت الیس، مهرداد فیروزبخت (مترجم)، وحیده عرفانی (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 1395
140000 ریال
ویندی درایدن، مایکل نینان، امیر جهانیان نجف آبادی (مترجم)، آلبرت الیس (مقدمه) ویندی درایدن
ناشر: فرا انگیزش - 02 مرداد، 1389
46000 ریال
آلبرت الیس، رخشنده عظیم (مترجم)، پیرایه کلهر (ویراستار) آلبرت الیس
ناشر: نسل نو اندیش - 19 فروردین، 1393
137000 ریال
نمایش 1 - 15 از 34 مورد