ترتیب بر اساس:
حسن فاطمی حسن فاطمی
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 16 اردیبهشت 1401
1700000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - 20 بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
جان دمان، بابک قنبرزاده (مترجم) جان دمان
ناشر: آییژ - 23 آذر 1400
1450000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران - 13 آبان 1400
800000 ریال
فتح الله مضطرزاده فتح الله مضطرزاده
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 11 شهریور 1401
1300000 ریال
حسین بهمنیار حسین بهمنیار
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 3 دی 1398
1700000 ریال
رابرت اوالد تریبال، طاهره کاغذچی (مترجم) رابرت اوالد تریبال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 14 مهر 1399
990000 ریال
موریس ماس، آدامز، سیدعلی مرتضوی (مترجم)، علیرضا صادقی ماهونک (مترجم) موریس ماس
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 24 اردیبهشت 1400
950000 ریال
شهره فاطمی شهره فاطمی
ناشر: دانشگاه تهران - 1399
800000 ریال
توماس اولسون، نیلس بنگتسون، فخری شهیدی (مترجم)، راحله قاسم زاده (مترجم) توماس اولسون
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 30 فروردین 1394
100000 ریال
محمد چالکش امیری، مسعود حق شناس فرد (ویراستار) محمد چالکش امیری
ناشر: ارکان دانش - 1392
350000 ریال
اوکتاو لونسپیل، مرتضی سهرابی (مترجم) اوکتاو لونسپیل
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 5 آذر 1397
320000 ریال
علیرضا خسروی، محسن حاجی شریفی علیرضا خسروی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 28 فروردین 1393
128000 ریال
هانیتس-دیتر شومان، اولریش کی. تیله، شاهین کاظمی (مترجم)، سپهدار انصاری نیک (مترجم) هانیتس-دیتر شومان
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 25 مرداد 1386
200000 ریال
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - آبان 1395
180000 ریال
محمد ادریسی، احسان رحمانی محمد ادریسی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 3 آذر 1392
85000 ریال
نمایش 1 - 15 از 2,919 مورد