جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
آزاده ملک زاده، محمدحسن کریم پور، محمدرضا حیدریان آزاده ملک زاده
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - مرداد 1391
1500000 ریال 1350000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - دی 1395
1100000 ریال 990000 ریال
مرتضی اصانلو مرتضی اصانلو
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - آذر 1398
5000000 ریال
ادوین رابینسون، کیت کورو، محمدرضا حیدریان شهری (مترجم) ادوین رابینسون
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - اردیبهشت 1388
1900000 ریال 1710000 ریال
حسن مدنی حسن مدنی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - مهر 1387
1200000 ریال
سیدمحمد علی حسینی، محمد عطائی سیدمحمد علی حسینی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - تیر 1390
800000 ریال
ناشر: دانشگاه شاهرود - اردیبهشت 1395
400000 ریال 360000 ریال
محمد عطائی محمد عطائی
ناشر: دانشگاه شاهرود - اردیبهشت 1395
400000 ریال 360000 ریال
طارق احمد، بابک امین شهیدی (مترجم) طارق احمد
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - اردیبهشت 1394
1500000 ریال 1350000 ریال
ناشر: دانشگاه شاهرود - اردیبهشت 1395
400000 ریال 360000 ریال
سیدمحمد علی حسینی، محمد عطائی سیدمحمد علی حسینی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - تیر 1390
800000 ریال
کی.پی. دیک، علی پارسا (مترجم)، محمدصادق آیت اللهی (مترجم)، سیدفرزاد شریعت پناهی (مترجم) کی.پی. دیک
ناشر: نوپردازان - خرداد 1389
1500000 ریال 1350000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دی 1392
1500000 ریال
ناشر: دانشگاه شاهرود - اردیبهشت 1395
400000 ریال 360000 ریال
محمد عطائی محمد عطائی
ناشر: دانشگاه شاهرود - اردیبهشت 1395
400000 ریال 360000 ریال
نمایش 1 - 15 از 870 مورد