ترتیب بر اساس:
غلامحسین نوروزی غلامحسین نوروزی
ناشر: دانشگاه تهران - اردیبهشت، 1397
350000 ریال
علی اصغر حسنی پاک، محمد شرف الدین علی اصغر حسنی پاک
ناشر: دانشگاه تهران - 20 تیر، 1391
180000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دی، 1395
250000 ریال
حسن مدنی حسن مدنی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 18 اسفند، 1393
205000 ریال
ادوین رابینسون، کیت کورو، محمدرضا حیدریان شهری (مترجم) ادوین رابینسون
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 12 اردیبهشت، 1388
105000 ریال
ناشر: اندیشه سرا - 1393
320000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1392
160000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1392
160000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 1393
153000 ریال
حسن مدنی حسن مدنی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 31 خرداد، 1393
235000 ریال
مصطفی آصفی، محسن نائینی، فریدون ملایی کشکی مصطفی آصفی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 01 تیر، 1393
160000 ریال
مرتضی اصانلو مرتضی اصانلو
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 1393
310000 ریال
حسن مدنی حسن مدنی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1394
160000 ریال
رحمت الله استوار رحمت الله استوار
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 14 آبان، 1391
140000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 10 آبان، 1390
200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 323 مورد