جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 1402
950000 ریال 855000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 1403
800000 ریال 640000 ریال
خولیوخوتا. رامیرس، متیواچ. اولسون، علی اکبر سیف (مترجم) خولیوخوتا. رامیرس
ناشر: دوران - مهر 1402
4800000 ریال
جرالدلی گوتک، محمدجعفر پاک سرشت (مترجم) جرالدلی گوتک
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1401
1840000 ریال
عبدالعظیم کریمی، زهرا شهبازی (ویراستار) عبدالعظیم کریمی
ناشر: موسسه فرهنگی منادی تربیت - اسفند 1402
900000 ریال 810000 ریال
غلامحسین شکوهی غلامحسین شکوهی
ناشر: به نشر - 1402
2000000 ریال 1800000 ریال
میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی
ناشر: طهوری - آذر 1401
1750000 ریال 1575000 ریال
جورج فردریک نلر جورج فردریک نلر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1402
680000 ریال
جان سانتراک، شاهده سعیدی (مترجم) جان سانتراک
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - 1402
7500000 ریال 6750000 ریال
ناشر: دانژه - خرداد 1401
3450000 ریال 3105000 ریال
دیل اچ شانگ، اکبر رضایی (مترجم) دیل اچ شانگ
ناشر: آیدین - تیر 1402
2400000 ریال 2160000 ریال
کورت تپرواین، علی اصغر شجاعی (مترجم) کورت تپرواین
ناشر: نقش و نگار - شهریور 1399
790000 ریال 711000 ریال
دیل اچ شانگ، یوسف کریمی (مترجم) دیل اچ شانگ
ناشر: ویرایش - آبان 1402
5400000 ریال 4860000 ریال
علی اکبر شعاری نژاد علی اکبر شعاری نژاد
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - بهمن 1400
3000000 ریال 2550000 ریال
ناشر: دانژه - مهر 1402
1600000 ریال 1440000 ریال
ناشر: آوای نور - اردیبهشت 1401
1000000 ریال 900000 ریال
نمایش 1 - 15 از 2,602 مورد