ترتیب بر اساس:
استیون چبوسکی، کاوان بشیری (مترجم)، سیدمحمدحسین میرفخرائی (ویراستار) استیون چبوسکی
ناشر: میلکان - آذر 1402
2100000 ریال 1890000 ریال
کریس وارد، فاطمه پورحسینی آقکندی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) کریس وارد
ناشر: آدینه - 1400
280000 ریال 224000 ریال
کیت پین، سمانه پرهیزکاری (مترجم)، کاوان بشیری(زیرنظر) کیت پین
ناشر: میلکان - بهمن 1400
2550000 ریال 2295000 ریال
گرچن کرافت روبین، سهند نصر (مترجم)، پوریا محمودی (ویراستار)، کاوان بشیری(زیرنظر) گرچن کرافت روبین
ناشر: میلکان - بهمن 1401
1450000 ریال 1305000 ریال
مگان دیواین، آرزو مومیوند (مترجم)، سیده سارا ضرغامی (مترجم)، کاوان بشیری(زیرنظر) مگان دیواین
ناشر: میلکان - دی 1399
2390000 ریال 2151000 ریال
جم لستر، عاطفه هاشمی (مترجم)، کاوان بشیری(زیرنظر) جم لستر
ناشر: میلکان - مهر 1399
480000 ریال 432000 ریال
دب پیلوتی، سارا پورحسنی (مترجم)، روشنک بهاریان (ویراستار)، کاوان بشیری(زیرنظر) دب پیلوتی
ناشر: میلکان - شهریور 1400
520000 ریال 468000 ریال
کیل اتکینسون، سارا پورحسنی (مترجم)، روشنک بهاریان نیکو (ویراستار)، کاوان بشیری(زیرنظر) کیل اتکینسون
ناشر: میلکان - بهمن 1402
1100000 ریال 990000 ریال
ترودی لودویگ، علیرضا خزاعی (مترجم)، کاوان بشیری(زیرنظر)، پاتریس بارتون(تصویرگر) ترودی لودویگ
ناشر: میلکان - بهمن 1402
1100000 ریال 990000 ریال
ناشر: میلکان - مهر 1399
1650000 ریال 1485000 ریال
ای. لاکهارت، کاوان بشیری (مترجم)، مریم فرنام (ویراستار) ای. لاکهارت
ناشر: میلکان - اسفند 1402
1950000 ریال 1755000 ریال
ارین مورگنشترن، محمدرضا شفاهی (مترجم)، کاوان بشیری(زیرنظر) ارین مورگنشترن
ناشر: میلکان - بهمن 1402
3450000 ریال 3105000 ریال
آوا دلایرا، زهرا صادقی (مترجم)، سارا قدیمی (ویراستار)، کاوان بشیری(زیرنظر) آوا دلایرا
ناشر: میلکان - بهمن 1402
1950000 ریال 1755000 ریال
ماری کندو، فرزانه حاج خلیلی (مترجم)، کاوان بشیری(زیرنظر) ماری کندو
ناشر: میلکان - آذر 1400
880000 ریال 750000 ریال
گری کلر، جی پاپاسان، علی قاسمی (مترجم)، کاوان بشیری(زیرنظر) گری کلر
ناشر: میلکان - آذر 1400
1590000 ریال 570000 ریال
الکس بنایان، سوما فتحی (مترجم)، محسن محمدبیگی (ویراستار)، کاوان بشیری(زیرنظر) الکس بنایان
ناشر: میلکان - تیر 1399
470000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد