جستجوی دقیق تر
دسته بندی:

موضوع:
ترتیب بر اساس:
ادوارددبلیو. سعید، نوید حمزوی (مترجم) ادوارددبلیو. سعید
ناشر: نیماژ - بهمن 1401
500000 ریال 450000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 1403
800000 ریال 640000 ریال
علی الطائی علی الطائی
ناشر: شادگان - بهمن 1396
800000 ریال 720000 ریال
ایلان پایه، نوآم چامسکی، محسن عسکری جهقی (مترجم)، فرانک بارات (ویراستار) ایلان پایه
ناشر: نشر ثالث - اسفند 1402
2200000 ریال 1980000 ریال
اکرم زعیتر، اکبر هاشمی رفسنجانی (مترجم) اکرم زعیتر
ناشر: بوستان کتاب قم - اردیبهشت 1388
60000 ریال
انیس صایغ، سعیده طبیعت شناس (مترجم) انیس صایغ
ناشر: المعی - فروردین 1384
7000 ریال
اکبر هاشمی رفسنجانی، اکرم زعیتر اکبر هاشمی رفسنجانی
ناشر: بوستان کتاب قم - 1382
25000 ریال
مجید صفاتاج مجید صفاتاج
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی - فروردین 1387
35000 ریال
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - مرداد 1387
28000 ریال
مجید صفاتاج، نرگس آبیار (ویراستار) مجید صفاتاج
ناشر: مدرسه - شهریور 1390
45000 ریال
عجاج نویهض، حمیدرضا شیخی (مترجم)، محمدرضا مروارید (مترجم) عجاج نویهض
ناشر: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی - 1381
40000 ریال
محمدحسن میرزایی محمدحسن میرزایی
ناشر: مهر امیرالمومنین - اسفند 1387
20000 ریال
عصام سخنینی، محمدعلی لسانی (مترجم) عصام سخنینی
ناشر: کتاب توت - 1392
95000 ریال
منوچهر محمدی، پیروز غفرانی منوچهر محمدی
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - 1388
46000 ریال
عجاج نویهض، حمیدرضا شیخی (مترجم)، محمدرضا مروارید (ویراستار) عجاج نویهض
ناشر: بنیادپژوهشهای اسلامی - اردیبهشت 1385
40000 ریال
فتحی جابرسلمان واسطی فتحی جابرسلمان واسطی
ناشر: محبین - 1381
نمایش 1 - 15 از 31 مورد