ترتیب بر اساس:
محمد خانجانی محمد خانجانی
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا - بهمن 1392
2960000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 224000 ریال
ناشر: آموزش و ترویج کشاورزی - دی 1396
260000 ریال
سرژ ساواری، لائتشیا ویلوکت سرژ ساواری
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز نشر - اردیبهشت 1396
380000 ریال
مهدی صدروی مهدی صدروی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - شهریور 1387
23000 ریال
سیدعلی الهی نیا، احمد رضی (ویراستار) سیدعلی الهی نیا
ناشر: دانشگاه گیلان - بهمن 1389
120000 ریال
بهرام شریف نبی، ضیاء الدین بنی هاشمی (ویراستار) بهرام شریف نبی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - آذر 1389
110000 ریال
بهرام شریف نبی بهرام شریف نبی
ناشر: مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان - مرداد 1395
290000 ریال
آتنا زاهدی طبرستانی آتنا زاهدی طبرستانی
ناشر: دانش نگار - آبان 1392
300000 ریال
محمد شجاع الدینی، پریسا خزائلی محمد شجاع الدینی
ناشر: دانشگاه فنی و حرفه ای - بهمن 1401
650000 ریال
خشنود نورالهی خشنود نورالهی
ناشر: مرز دانش، آب نگاه - بهمن 1396
250000 ریال
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم - بهمن 1397
میرمعصوم عراقی، معصومه مصطفی میرمعصوم عراقی
ناشر: میرمعصوم عراقی - اردیبهشت 1397
200000 ریال
ناشر: مهر فرهاد - آذر 1386
29000 ریال
نگار علی پور نگار علی پور
ناشر: تحقیقات آموزش کشاورزی - مهر 1398
195000 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد