ترتیب بر اساس:
فیلیس کورزین، مهدی حقیقت خواه (مترجم) فیلیس کورزین
ناشر: ققنوس - مهر 1402
1200000 ریال 1080000 ریال
برایان تریسی، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) برایان تریسی
ناشر: آدینه - 1402
400000 ریال 320000 ریال
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه(رسته تهیه و توزیع و فروش کتاب) - اردیبهشت 1402
2250000 ریال 2025000 ریال
محمدعابد جابری، سیدمحمد آل مهدی (مترجم) محمدعابد جابری
ناشر: فرهنگ جاوید - مرداد 1391
85000 ریال
مصطفی مومنی مصطفی مومنی
ناشر: کتاب مرجع - 1389
50000 ریال
ژوزف بورلو، اسدالله علوی (مترجم)، جواد طهوریان (ویراستار) ژوزف بورلو
ناشر: بنیادپژوهشهای اسلامی - مرداد 1389
55000 ریال
سیدیحیی صفوی، علیرضا فرشچی (محقق)، احمد صدقی (محقق)، حمزه صفوی (محقق)، صادق جوکار (محقق) سیدیحیی صفوی
ناشر: امیرکبیر - شهریور 1393
400000 ریال
سیدیحیی صفوی سیدیحیی صفوی
ناشر: امیرکبیر، موسسه آینده پژوهی جهان اسلام - خرداد 1393
500000 ریال
جواد بخشی (ویراستار)، سیدیحیی صفوی (محقق)، سیدحمزه صفوی (محقق)، علیرضا فرشچی (محقق)، احمد صدقی (محقق)، رضا جنیدی (محقق) جواد بخشی (ویراستار)
ناشر: امیرکبیر، موسسه آینده پژوهی جهان اسلام - تیر 1393
450000 ریال
سیدیحیی صفوی، جواد بخشی (ویراستار) سیدیحیی صفوی
ناشر: امیرکبیر، موسسه آینده پژوهی جهان اسلام - خرداد 1393
550000 ریال
سیدیحیی صفوی سیدیحیی صفوی
ناشر: امیرکبیر - خرداد 1393
400000 ریال
سیدیحیی صفوی سیدیحیی صفوی
ناشر: امیرکبیر - خرداد 1393
300000 ریال
سیدیحیی صفوی سیدیحیی صفوی
ناشر: امیرکبیر - خرداد 1393
600000 ریال
علی ورسه ای (ویراستار)، مهدی اسکندریان (گردآورنده)، محمدهادی فلاح زاده (زیرنظر)، قاسم سیمیاریان (گردآورنده) علی ورسه ای (ویراستار)
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران - اسفند 1384
23000 ریال
مهدی اسکندریان، قاسم سیمیاریان، حیدر نجف (مترجم)، جعفر حجازی (مترجم)، عادل زندی (مصحح) مهدی اسکندریان
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران - شهریور 1385
25000 ریال
حسن روحانی حسن روحانی
ناشر: مشعر - مرداد 1391
28000 ریال
نمایش 1 - 15 از 27 مورد