ترتیب بر اساس:
پترب. رابه، علی علوی نیا (مترجم)، مصطفی تبریزی(مقدمه)، محمدتقی طباطبایی(مقدمه) پترب. رابه
ناشر: فراروان - دی 1398
3900000 ریال 3510000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1403
500000 ریال 400000 ریال
ران لاهو، علی علوی نیا (مترجم)، مصطفی تبریزی(مقدمه) ران لاهو
ناشر: فراروان - بهمن 1399
2400000 ریال 2160000 ریال
ران لاهاو، علی علوی نیا (مترجم)، فرزانه خونگرم لاکه (ویراستار) ران لاهاو
ناشر: شرکت نشر فراروان - اسفند 1399
600000 ریال 540000 ریال
ران لاهاو، علی علوی نیا (مترجم)، فرزانه خونگرم لاکه (ویراستار) ران لاهاو
ناشر: شرکت نشر فراروان - اسفند 1399
700000 ریال 630000 ریال
یحیی قائدی یحیی قائدی
ناشر: فراروان - اسفند 1400
4000000 ریال 3600000 ریال
لو مارینوف، علی علوی نیا (مترجم)، فرزانه خونگرم لاکه (ویراستار) لو مارینوف
ناشر: شرکت نشر فراروان - آبان 1401
1600000 ریال 1440000 ریال
ران لاهاو، علی علوی نیا (مترجم)، فرزانه خونگرم لاکه (ویراستار) ران لاهاو
ناشر: شرکت نشر فراروان - مهر 1402
2000000 ریال 1800000 ریال
ناشر: ترجمان - بهمن 1401
980000 ریال 882000 ریال
آلن دوباتن، راضیه مختاری (مترجم) آلن دوباتن
ناشر: آرشیو روز - خرداد 1399
2200000 ریال 1980000 ریال
اسوند برینکمان، مهناز رحمانیان (مترجم)، حسام الدین حقیقیان (ویراستار)، حسن کریمی(زیرنظر) اسوند برینکمان
ناشر: آلاچیق کتاب - آبان 1402
900000 ریال 810000 ریال
لو مارینوف، ایمان همتی (مترجم)، سیده معصومه موسوی (مترجم)، علی ملک محمدی (ویراستار) لو مارینوف
ناشر: شب خیز - اسفند 1401
4300000 ریال 3870000 ریال
آلن دوباتن آلن دوباتن
ناشر: عالی تبار - شهریور 1399
1170000 ریال
الکس هوارد، معصومه اسمعیلی (مترجم)، عذرا کیانی نژاد (مترجم)، فاطمه لشکری نژاد (ویراستار) الکس هوارد
ناشر: سمت - مهر 1402
2180000 ریال
مریم پورآقا مریم پورآقا
ناشر: تیمورزاده - اردیبهشت 1402
950000 ریال
آلن دوباتن آلن دوباتن
ناشر: نیک فرجام - اردیبهشت 1399
580000 ریال
نمایش 1 - 15 از 20 مورد