جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
ناشر: نوید شیراز - اسفند 1392
500000 ریال 400000 ریال
سان تزو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم)، نجمه افشاری (مترجم) سان تزو
ناشر: آدینه - آبان 1401
700000 ریال 560000 ریال
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - اردیبهشت 1400
1800000 ریال 1620000 ریال
ایرینا هایم، میثم نصیری (مترجم)، سپهر صادقیان (مترجم)، طیبه زراعتکاردوین (ویراستار) ایرینا هایم
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - مهر 1402
1600000 ریال
نگار زاده ختمی مآب، مجید کاظمی (گرافیست) نگار زاده ختمی مآب
ناشر: دیبایه - مرداد 1397
200000 ریال 180000 ریال
ناشر: فوژان - شهریور 1397
2000000 ریال 1800000 ریال
ستار زرکلام ستار زرکلام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر 1398
350000 ریال
اصغر محمودی اصغر محمودی
ناشر: جنگل، جاودانه - فروردین 1393
70000 ریال
ابراهیم رهبری ابراهیم رهبری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آذر 1399
3950000 ریال
زهرا شاکری، سعید حبیبا زهرا شاکری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - بهمن 1390
19000 ریال
ناشر: خرسندی - آذر 1394
550000 ریال
سیدحسن میرحسینی سیدحسن میرحسینی
ناشر: میزان - 1401
1300000 ریال
حسن جعفری تبار حسن جعفری تبار
ناشر: شرکت سهامی انتشار - فروردین 1393
150000 ریال
ساناز توسلی (مترجم)، بهار فخاریان (مترجم) ساناز توسلی (مترجم)
ناشر: جنگل، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی - اسفند 1394
110000 ریال
محمدمهدی حسن پور محمدمهدی حسن پور
ناشر: مجد - 1400
2520000 ریال
نمایش 1 - 15 از 111 مورد