ترتیب بر اساس:
محمدتقی منزوی محمدتقی منزوی
ناشر: دانشگاه تهران - خرداد 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
500000 ریال 400000 ریال
محمدتقی منزوی محمدتقی منزوی
ناشر: دانشگاه تهران - آبان 1398
1100000 ریال
گاگیک بدلیانس قلی کندی گاگیک بدلیانس قلی کندی
ناشر: آییژ - اسفند 1400
6800000 ریال 6120000 ریال
محمدباقر میران زاده محمدباقر میران زاده
ناشر: مرسل - شهریور 1399
990000 ریال 891000 ریال
شرکت مهندسی متکاف وادی، عباس افشار (مترجم)، بهشید جمشید (مترجم)، احمد ابریشم چی (مترجم)، محمدرضا افضلی (ویراستار) شرکت مهندسی متکاف وادی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - دی 1397
2500000 ریال
شرکت مهندسی متکاف وادی، احمد ابریشم چی (مترجم) شرکت مهندسی متکاف وادی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - شهریور 1395
330000 ریال
ناشر: حفیظ - آذر 1393
110000 ریال
مصطفی بهزادفر مصطفی بهزادفر
ناشر: شهیدی - 1393
245000 ریال
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد (مترجم)، مهرنوش ابطحی محصل (مترجم)، نادعلی علوی بختیاروند (مترجم) نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد (مترجم)
ناشر: خانیران - مرداد 1393
900000 ریال
مریم محمودی (ویراستار)، سیدغلامرضا موسوی(تدوین) مریم محمودی (ویراستار)
ناشر: حفیظ - خرداد 1388
1500000 ریال
امیرحسین محوی، علیرضا عسگری، عماد دهقانی فرد امیرحسین محوی
ناشر: خانیران - خرداد 1391
950000 ریال
ناشر: شهرآب، آینده سازان - شهریور 1395
2400000 ریال
جورج چوبانوگلوس، فرانکلین لوئیس برتون، اچ. دیوید استنسل، نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد (مترجم)، مهدی فرزادکیا (مترجم)، محمدرضا خانی (مترجم)، غلامرضا موسوی (مترجم)، سهند جرفی (مترجم)، کامیار یغمائیان (مترجم)، پویا آقاسیدابوالقاسم (مترجم) جورج چوبانوگلوس
ناشر: خانیران - بهمن 1390
720000 ریال
غلامرضا موسوی (مترجم)، نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد (مترجم)، مهدی فرزاد کیا (مترجم)، سهند حرفی (مترجم)، سیده مریم محمودی (مترجم) غلامرضا موسوی (مترجم)
ناشر: خانیران - آذر 1397
1500000 ریال
جورج چوبانوگلوس، فرانکلین لوئیس برتون، اچ. دیوید استنسل، نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد (مترجم)، محمدرضا خانی (مترجم)، سهند جرفی (مترجم)، مهدی فرزادکیا (مترجم)، پویا آقاسیدابوالقاسم (مترجم)، اشرف خلیلی (مترجم) جورج چوبانوگلوس
ناشر: خانیران - بهمن 1390
281000 ریال
نمایش 1 - 15 از 43 مورد