جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
ناشر: موسسه آینده پژوهی جهان اسلام - 1398
380000 ریال 323000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1403
500000 ریال 400000 ریال
ناشر: دبیزش - اسفند 1394
240000 ریال
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - مرداد 1387
30000 ریال
سیدعلی قاضی عسکر سیدعلی قاضی عسکر
ناشر: مشعر - مرداد 1384
6000 ریال
ناشر: اندیشکده صنایع نرم - تیر 1402
1400000 ریال
محمدرضا کمالی محمدرضا کمالی
ناشر: دانشگاه عالی دفاع ملی - اسفند 1396
160000 ریال
ناشر: دانشکده علوم و فنون فارابی - اسفند 1398
300000 ریال
ناشر: سامان دانش - بهمن 1396
200000 ریال
ناشر: برکت کوثر - آذر 1394
300000 ریال
ناشر: هاوار - آبان 1397
200000 ریال
سهیل گودرزی، سجاد محسنی، رحیم ایلغمی سراسکانرود، علی مهدی زاده (ویراستار)، مهدی احمدیان (ویراستار) سهیل گودرزی
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - آذر 1398
380000 ریال
احمد ستارزاده احمد ستارزاده
ناشر: برتر اندیشان - آذر 1399
400000 ریال
ناشر: جهان سیاست - اردیبهشت 1402
2400000 ریال
نمایش 1 - 15 از 27 مورد