جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
ناشر: بصیرت، کتاب های ستاره - تیر 1393
850000 ریال 765000 ریال
برایان تریسی، سپیده بیات ترک (مترجم) برایان تریسی
ناشر: آدینه - 1402
600000 ریال 480000 ریال
حمیدرضا یوسفی (گردآورنده)، مهدی اصفهانی (گردآورنده) حمیدرضا یوسفی (گردآورنده)
ناشر: موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو - مرداد 1397
750000 ریال 675000 ریال
مصطفی محقق داماد مصطفی محقق داماد
ناشر: سخن - دی 1400
3000000 ریال 2700000 ریال
علیرضا شواخی علیرضا شواخی
ناشر: نوشته - تیر 1399
350000 ریال 315000 ریال
ناشر: نگاه معاصر - خرداد 1398
700000 ریال 630000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر 1390
110000 ریال
عبدالرسول عبودیت عبدالرسول عبودیت
ناشر: سمت - مهر 1402
2320000 ریال
حسن طلایی حسن طلایی
ناشر: سمت - فروردین 1403
1200000 ریال
عبدالرسول عبودیت عبدالرسول عبودیت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - مرداد 1392
340000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1393
290000 ریال
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان 1398
340000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - بهمن 1398
290000 ریال
سیماسادات نوربخش سیماسادات نوربخش
ناشر: هرمس - 1393
260000 ریال
سیدیونس ادیانی سیدیونس ادیانی
ناشر: نقش جهان - تیر 1389
140000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - فروردین 1394
110000 ریال
نمایش 1 - 15 از 99 مورد