ترتیب بر اساس:
بیژن عبدالکریمی (گردآورنده) بیژن عبدالکریمی (گردآورنده)
ناشر: نقد فرهنگ - اردیبهشت 1396
5000000 ریال 4500000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 224000 ریال
ناشر: ماهریس - اردیبهشت 1402
5500000 ریال 4950000 ریال
ناشر: تیسا - خرداد 1394
285000 ریال
بیژن عبدالکریمی بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ - آذر 1395
350000 ریال
ناشر: موسسه بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی مزینانی - تیر 1390
158000 ریال
ناشر: سوره مهر - خرداد 1397
80000 ریال
فیض الله درری جبروتی فیض الله درری جبروتی
ناشر: بارش - مرداد 1396
30000 ریال
روح الله حسینیان روح الله حسینیان
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - آذر 1390
12000 ریال
ناشر: علمی - فرهنگی الحیاه - تیر 1393
100000 ریال
علی شریعتی علی شریعتی
ناشر: مهرصفا - اسفند 1395
48000 ریال
هادی ابراهیمی (مترجم)، مسعود بزم آرا(گردآورنده) هادی ابراهیمی (مترجم)
ناشر: آتی نگرصدرا(وابسته به شرکت تعاونی فرهنگی.آموزشی وهنری آتی نگرصدرا) - اردیبهشت 1402
500000 ریال
علیرضا فیروزی علیرضا فیروزی
ناشر: امید مهر - اردیبهشت 1389
25000 ریال
علی رزاقی شانی علی رزاقی شانی
ناشر: تیرگان - بهمن 1397
150000 ریال
علی رزاقی شانی علی رزاقی شانی
ناشر: تیرگان - مرداد 1399
240000 ریال
محمدحسین رفیعی فنود محمدحسین رفیعی فنود
ناشر: قلم - خرداد 1399
1500000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد