جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
محسن مهرآراء، فرشاد رضوان (ویراستار) محسن مهرآراء
ناشر: دانشگاه تهران - 1402
4000000 ریال 3600000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - اردیبهشت 1403
550000 ریال 480000 ریال
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - خرداد 1396
2060000 ریال 1854000 ریال
مجید صباغ کرمانی مجید صباغ کرمانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور 1398
220000 ریال
محمد حاجی زاده محمد حاجی زاده
ناشر: جامعه نگر - مهر 1394
79000 ریال
سیدعباس ابراهیمی سیدعباس ابراهیمی
ناشر: دانشگاه سمنان - تیر 1397
180000 ریال
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - تیر 1396
2000000 ریال
آنتونی کولیر، علی محمد احمدی (مترجم)، فاطمه دانش دوست (مترجم)، رضا اسماعیلی (مترجم) آنتونی کولیر
ناشر: نور علم - دی 1390
98000 ریال
ناشر: گپ - 1383
21000 ریال
ایرج کریمی، علی محمد عنقا (ویراستار)، علی محمد آدابی (ویراستار)، ژاله عبدی (ویراستار) ایرج کریمی
ناشر: گپ - مهر 1384
29000 ریال
سساراچ گاتینی، افسانه عباسی بابادگانی (مترجم)، کامل شادپور (ویراستار)، بهزاد دماری (زیرنظر) سساراچ گاتینی
ناشر: طب و جامعه - تیر 1391
50000 ریال
علی ایمانی (به اهتمام)، علی جنتی (به اهتمام) علی ایمانی (به اهتمام)
ناشر: پزشکی شروین - اردیبهشت 1394
150000 ریال
رسول جی.حسین، شهرام شهدی نژاد، ابوالقاسم رحمت زاده (مترجم) رسول جی.حسین
ناشر: اطلاعات - آبان 1391
150000 ریال
پاول شاو، سیمین حکمت (مترجم)، اسفندیار معینی (مترجم) پاول شاو
ناشر: ترمه - 1381
12000 ریال
جلال کریمی، کورش هلاکوئی نائینی جلال کریمی
ناشر: گپ - اردیبهشت 1398
390000 ریال
لیدا شمس، شهرام یزدانی، طه نصیری لیدا شمس
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - فروردین 1401
900000 ریال
نمایش 1 - 15 از 35 مورد