جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
سیدمهدی الوانی سیدمهدی الوانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1402
1280000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
400000 ریال 320000 ریال
پل ساباتیه، حسن دانائی فرد (مترجم) پل ساباتیه
ناشر: صفار - بهمن 1396
2850000 ریال 2500000 ریال
حمیدرضا ملک محمدی حمیدرضا ملک محمدی
ناشر: سمت - آذر 1402
1580000 ریال 1422000 ریال
کوین تی اسمیت، کریستوفردابلیو لاریمر کوین تی اسمیت
ناشر: صفار - 1399
2600000 ریال 2340000 ریال
کریستوفروسلی لریمر، کوین بی. اسمیت، حسن دانایی فرد (مترجم) کریستوفروسلی لریمر
ناشر: صفار - 1402
2600000 ریال 2080000 ریال
عباس منوریان، زهرا زارعی (ویراستار) عباس منوریان
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - مهر 1402
3400000 ریال
ناشر: نور علم - مهر 1399
3500000 ریال 3150000 ریال
جان ای. لیست، علیرضا سهرابی (مترجم)، عابده میرزائی (مترجم) جان ای. لیست
ناشر: شرکت تعاونی انتشارات هورمزد - اسفند 1402
1690000 ریال 1521000 ریال
عباس مصلی نژاد، فرشاد رضوان (ویراستار) عباس مصلی نژاد
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - مهر 1402
3500000 ریال
ناشر: سروش - فروردین 1401
900000 ریال 810000 ریال
جان ای. لیست، تقی قیصری اردهائی (مترجم)، رویا رجبی خراسانی (ویراستار) جان ای. لیست
ناشر: رایبد - آذر 1401
1600000 ریال 1440000 ریال
عباس مصلی نژاد، فرشاد رضوان (ویراستار) عباس مصلی نژاد
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اسفند 1402
3400000 ریال
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اسفند 1402
4700000 ریال
ناشر: شهر آشوب - اسفند 1398
2300000 ریال 2070000 ریال
نمایش 1 - 15 از 100 مورد