جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - بهمن 1394
2300000 ریال
فایز جاپی، فاطمه پورحسینی آقکندی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) فایز جاپی
ناشر: آدینه - 1400
350000 ریال 280000 ریال
بهرام نکوئی صدری بهرام نکوئی صدری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - دی 1398
230000 ریال
رحیم شعبانیان، جمشید احمدیان (ویراستار)، محمدرضا کبریایی زاده (ویراستار)، مهناز پروانه نژادشیرازی (ویراستار) رحیم شعبانیان
ناشر: دانشگاه پیام نور - خرداد 1399
350000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران - بهمن 1385
140000 ریال
علی درویش زاده علی درویش زاده
ناشر: امیرکبیر - 1382
200000 ریال
امیر پازوکی، ایرج مغفوری مقدم، رضا زارعی سهامیه امیر پازوکی
ناشر: عقیل - 1381
22500 ریال
ری.ای هانت، محسن رضائی (مترجم)، سعید رضائیان لنگرودی (مترجم) ری.ای هانت
ناشر: دانشجو - اردیبهشت 1391
100000 ریال
سیدعلی آقانباتی سیدعلی آقانباتی
ناشر: رهی - مرداد 1393
350000 ریال
سیدمحمود فاطمی عقدا سیدمحمود فاطمی عقدا
ناشر: پژوهشکده سوانح طبیعی - اسفند 1388
20000 ریال
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - مرداد 1385
30000 ریال
علی اکبر نجفی کانی علی اکبر نجفی کانی
ناشر: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح - اسفند 1385
15000 ریال
همایون مطیعی همایون مطیعی
ناشر: سازمان زمین شناسی کشور - 1382
25000 ریال
سیدعلی آقانباتی سیدعلی آقانباتی
ناشر: سازمان زمین شناسی کشور - خرداد 1388
150000 ریال
سیدعلی آقانباتی سیدعلی آقانباتی
ناشر: سازمان زمین شناسی کشور - دی 1387
150000 ریال
نمایش 1 - 15 از 27 مورد