جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر 1402
1120000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
400000 ریال 320000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - بهمن 1401
1640000 ریال 1476000 ریال
ربیعا اسکینی، صفر بیگ زاده (ویراستار) ربیعا اسکینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دی 1401
1620000 ریال
ناشر: کتاب دیدآور - فروردین 1403
900000 ریال 810000 ریال
محمدرضا پاسبان محمدرضا پاسبان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان 1401
2360000 ریال 2124000 ریال
کوروش کاویانی کوروش کاویانی
ناشر: میزان - اردیبهشت 1401
950000 ریال
ربیعا اسکینی، محمد هاتفی (ویراستار) ربیعا اسکینی
ناشر: سمت - آذر 1398
1510000 ریال 1359000 ریال
محمد سلطانی، حامده اخوان هزاوه محمد سلطانی
ناشر: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس - مرداد 1394
800000 ریال
محمد نیک بین محمد نیک بین
ناشر: دنیای اقتصاد - شهریور 1396
2000000 ریال 1800000 ریال
ناشر: ادبستان - آبان 1394
200000 ریال 160000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اسفند 1402
1120000 ریال
اسفندیار دشمن زیاری، حیدر فروغ نژاد، عزیزالله نوروزی اسفندیار دشمن زیاری
ناشر: کتاب مهربان نشر - 1394
90000 ریال
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - بهمن 1390
1600000 ریال 1440000 ریال
عبدالحمید حاجی پورشوشتری، امیر حاجی پورشوشتری عبدالحمید حاجی پورشوشتری
ناشر: یادواره اسدی - بهمن 1390
1600000 ریال 1440000 ریال
نمایش 1 - 15 از 557 مورد