جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
شیماسادات حسینی، محمود حکمت نیا، مونس سیاح، محمدجواد محمودی، بتول نامجو، امیرحسین بانکی پورفرد، زهرا آیت اللهی، مرضیه کرمی (ویراستار) شیماسادات حسینی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - مرداد 1401
850000 ریال
ناشر: آدینه - 1403
2500000 ریال 2000000 ریال
شیماسادات حسینی، محمود حکمت نیا، مونس سیاح، محمدجواد محمودی، بتول نامجو، امیرحسین بانکی پورفرد، زهرا آیت اللهی، مرضیه کرمی (ویراستار) شیماسادات حسینی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - مرداد 1401
850000 ریال
مهدی امانی مهدی امانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر 1393
640000 ریال
حسن سرایی حسن سرایی
ناشر: سمت - دی 1401
1060000 ریال 954000 ریال
نعمت الله تقوی نعمت الله تقوی
ناشر: آیدین - خرداد 1401
1300000 ریال 1170000 ریال
بیژن زارع، عادله مشایخی (ویراستار) بیژن زارع
ناشر: سمت - مهر 1400
950000 ریال 855000 ریال
فروزنده صالحی فروزنده صالحی
ناشر: اشراقی، صفار - دی 1389
50000 ریال 45000 ریال
محمدتقی شیخی محمدتقی شیخی
ناشر: اشراقی، صفار - فروردین 1393
500000 ریال 450000 ریال
جو.ام. مارتین، فرحت یوسف جو.ام. مارتین
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا، مرکز نشر - اسفند 1397
690000 ریال 621000 ریال
نعمت الله تقوی نعمت الله تقوی
ناشر: آیدین، یانار - تیر 1393
250000 ریال 225000 ریال
مهناز نخعی، محمدرضا رازقی (ویراستار) مهناز نخعی
ناشر: آییژ - بهمن 1389
70000 ریال
جلال همتی، علی اکبر نیک خلق جلال همتی
ناشر: چاپخش - تیر 1393
180000 ریال 162000 ریال
عباس حبیب زاده عباس حبیب زاده
ناشر: دانشگاه قم - دی 1394
170000 ریال
علیرضا ذاکری علیرضا ذاکری
ناشر: دانشگاه شهید رجایی - مرداد 1390
30000 ریال
نگوک چاو تا، ایرج ساعی ارسی (مترجم)، زهرا نیک نژاد (ویراستار) نگوک چاو تا
ناشر: بهمن برنا - بهمن 1391
65000 ریال
نمایش 1 - 15 از 138 مورد