جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
محمدرحیم عیوضی، محمدجواد هراتی، سیدسعید روحانی (ویراستار)، امیر عباس رجبی (ویراستار) محمدرحیم عیوضی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه) - دی 1402
650000 ریال 585000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
400000 ریال 320000 ریال
ناشر: علم - بهمن 1392
6500000 ریال 5850000 ریال
کاوه فرخ، شهربانو صارمی (مترجم) کاوه فرخ
ناشر: ققنوس - آذر 1402
6800000 ریال 6120000 ریال
محمد قائد محمد قائد
ناشر: ماهی - شهریور 1402
2500000 ریال 2250000 ریال
محمد کریمی (مترجم)، متیوکی. شانون(گردآورنده) محمد کریمی (مترجم)
ناشر: شیرازه کتاب ما - اسفند 1402
3000000 ریال 2700000 ریال
ناشر: جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی نوین - فروردین 1403
8500000 ریال 7650000 ریال
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - شهریور 1396
700000 ریال 630000 ریال
محمدعلی کاتوزیان محمدعلی کاتوزیان
ناشر: نشر مرکز - مهر 1402
1980000 ریال
یرواند آبراهامیان، ابراهیم فتاحی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر نی - 1402
2000000 ریال
نیکی کدی، مهدی حقیقت خواه (مترجم) نیکی کدی
ناشر: ققنوس - فروردین 1393
70000 ریال
یرواند آبراهامیان یرواند آبراهامیان
ناشر: دات - تیر 1397
800000 ریال
سیدحسن اسعدی سیدحسن اسعدی
ناشر: میزان - آبان 1395
250000 ریال
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - اردیبهشت 1399
1250000 ریال
نمایش 1 - 15 از 53 مورد