ترتیب بر اساس:
لوری رایت، شبنم حیدری پور (مترجم)، فاطمه صادقیان (ویراستار)، آنا سانتس(تصویرگر)، الهام اسلامی(تصویرگر) لوری رایت
ناشر: مهرسا - بهمن 1402
590000 ریال 531000 ریال
سان تزو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم)، نجمه افشاری (مترجم) سان تزو
ناشر: آدینه - آبان 1401
700000 ریال 560000 ریال
لوری رایت، شبنم حیدری پور (مترجم)، فاطمه صادقیان (ویراستار)، آنا سانتو(تصویرگر)، الهام اسلامی(تصویرگر) لوری رایت
ناشر: مهرسا - دی 1402
590000 ریال 531000 ریال
لوری رایت، شبنم حیدری پور (مترجم)، آنا سانتس(تصویرگر) لوری رایت
ناشر: مهرسا - اردیبهشت 1403
590000 ریال 531000 ریال
لوری رایت، شبنم حیدری پور (مترجم)، فاطمه صادقیان (ویراستار)، آنا سانتس(تصویرگر)، الهام اسلامی(تصویرگر) لوری رایت
ناشر: مهرسا - اردیبهشت 1403
590000 ریال 531000 ریال
لوری رایت، شبنم حیدری پور (مترجم)، سپیده بخت (ویراستار)، فاطمه صادقیان (ویراستار)، آنا سانتس(تصویرگر)، الهام اسلامی اشلقی(تصویرگر) لوری رایت
ناشر: مهرسا - مهر 1402
590000 ریال 531000 ریال
لوری رایت، شبنم حیدری پور (مترجم)، سپیده بخت (ویراستار)، آنا سانتس(تصویرگر)، الهام اسلامی(تصویرگر)، تایماز کاویانی(تصویرگر) لوری رایت
ناشر: مهرسا - دی 1402
590000 ریال 531000 ریال
لوری رایت، شبنم حیدری پور (مترجم)، آنا سانتو(تصویرگر) لوری رایت
ناشر: مهرسا - دی 1402
690000 ریال 621000 ریال
نیلس وان هوو، معصومه نفیسی (مترجم)، زهراسادات رضوی (ویراستار) نیلس وان هوو
ناشر: مهرسا - بهمن 1402
690000 ریال 621000 ریال
کوبی یامادا، فرمهر منجزی (مترجم)، سیده هستی حسینی (ویراستار)، گابریلا بروش(تصویرگر) کوبی یامادا
ناشر: مهرسا - دی 1402
750000 ریال 675000 ریال
لوری رایت، وحید توکل صدیقی (مترجم)، آنا سانتس(تصویرگر) لوری رایت
ناشر: آب - دی 1398
800000 ریال 720000 ریال
ناشر: ترنج مهرآیین - بهمن 1400
430000 ریال 387000 ریال
لوری رایت، وحید توکل صدیقی (مترجم) لوری رایت
ناشر: آب - آذر 1398
800000 ریال 720000 ریال
لوری رایت، وحید توکل صدیقی (مترجم)، معصومه انصاریان (ویراستار)، آنا سانتوس(تصویرگر) لوری رایت
ناشر: آب - آذر 1401
800000 ریال 720000 ریال
لوری رایت، وحید توکل صدیقی (مترجم)، معصومه انصاریان (ویراستار)، آنا سانتس(تصویرگر) لوری رایت
ناشر: آب - خرداد 1402
700000 ریال 630000 ریال
تریسی کوردروی، زینب طاهری (مترجم)، تونی نیل(تصویرگر) تریسی کوردروی
ناشر: مهرسا - آبان 1402
450000 ریال
نمایش 1 - 15 از 20 مورد