جستجوی دقیق تر
موضوع:

ترتیب بر اساس:
ناشر: کتاب مهربان نشر - 1402
3450000 ریال
چارلز دوهینگ، نسرین امامی (مترجم) چارلز دوهینگ
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
گالن وودز، ریحانه نظام آبادی (مترجم)، علی محمدی (ویراستار) گالن وودز
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - مهر 1401
950000 ریال
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر، آریسا قلم - 1401
1190000 ریال 1071000 ریال
ندا محمداسماعیلی، آرین قلی پور ندا محمداسماعیلی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - 1401
2900000 ریال
گالن وودز، مریم اخترزاده زواره (مترجم) گالن وودز
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - بهمن 1399
950000 ریال 855000 ریال
گری دیتون، ریحانه نظام آبادی (مترجم)، مائده نعمتی (مترجم)، علی محمدی (ویراستار) گری دیتون
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - اسفند 1402
3000000 ریال
ریچارداچ. تالر، بهنام شهائی (مترجم) ریچارداچ. تالر
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - مهر 1401
2300000 ریال
مری جو هچ، آن ال. کانلیف، حسن دانائی فرد (مترجم)، سیدحسین کاظمی (ویراستار) مری جو هچ
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - خرداد 1400
4500000 ریال 4050000 ریال
نارش کی مالهوترا، کامبیز حیدرزاده (مترجم)، بهار تیمورپور (مترجم)، آرش رادی (ویراستار) نارش کی مالهوترا
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - خرداد 1401
4950000 ریال
گالن وودز، مریم اخترزاده زواره (مترجم)، علی محمدی (ویراستار)، ابراهیم صفارکاخکی (ویراستار) گالن وودز
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - اسفند 1399
600000 ریال
ون کی تارپ، علی محمدی (مترجم)، ابوالفضل کمیزی (مترجم) ون کی تارپ
ناشر: مهربان نشر، باوین کتاب - تیر 1401
2500000 ریال
فیلیپ کاتلر، هرماوان کارتاجایا، ایوان ستیاوان، علی عمویی اوجاکی (مترجم)، شهریار محسنین (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - دی 1398
1300000 ریال
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - 1403
3000000 ریال 2700000 ریال
علی شیرازی، ابراهیم صفارکاخکی (ویراستار) علی شیرازی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - بهمن 1400
3000000 ریال 2700000 ریال
فائزه اسدیان اردکانی، احمد جعفرنژاد، علی مروتی شریف آبادی فائزه اسدیان اردکانی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - دی 1400
3800000 ریال
نمایش 1 - 15 از 754 مورد