جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
ناشر: پژوهشکده امام خمینی( س) و انقلاب اسلامی ، معاونت پژوهشی - 1396
190000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
950000 ریال 760000 ریال
محمدحسین جمشیدی، یحیی فوزی (زیرنظر) محمدحسین جمشیدی
ناشر: پژوهشکده امام خمینی - اردیبهشت 1395
425000 ریال
ناشر: معاونت پژوهشی پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی - دی 1394
185000 ریال
ناشر: پژوهشکده امام خمینی( س) و انقلاب اسلامی ، معاونت پژوهشی - تیر 1394
730000 ریال
یحیی فوزی تویسرکانی، سیدعباس هاشمی یحیی فوزی تویسرکانی
ناشر: معاونت پژوهشی پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی - اردیبهشت 1394
210000 ریال
ناشر: پژوهشکده امام خمینی( س) و انقلاب اسلامی ، معاونت پژوهشی - مرداد 1394
225000 ریال
ناشر: پژوهشکده امام خمینی( س) و انقلاب اسلامی ، معاونت پژوهشی - تیر 1394
ناشر: پژوهشکده امام خمینی - بهمن 1393
100000 ریال
ناشر: پژوهشکده امام خمینی( س) و انقلاب اسلامی ، معاونت پژوهشی - تیر 1394
ناشر: معاونت پژوهشی پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی - اردیبهشت 1394
115000 ریال
سیدمحمد موسوی بجنوردی سیدمحمد موسوی بجنوردی
ناشر: پژوهشکده امام خمینی( س) و انقلاب اسلامی ، معاونت پژوهشی - اسفند 1394
150000 ریال
ناشر: پژوهشکده امام خمینی - اسفند 1394
175000 ریال
حمیرا مشیرزاده، لیلا مرادی (ویراستار) حمیرا مشیرزاده
ناشر: پژوهشکده امام خمینی( س) و انقلاب اسلامی ، معاونت پژوهشی - اردیبهشت 1395
145000 ریال
مرضیه بیگی زاده، اعظم سلیمانی (ویراستار) مرضیه بیگی زاده
ناشر: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی(وابسته به م. ت. ن آثار امام خمینی(ره)) - مرداد 1402
990000 ریال
محمدرضا طالبان، اعظم سلیمانی (ویراستار) محمدرضا طالبان
ناشر: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی(وابسته به م. ت. ن آثار امام خمینی(ره)) - مرداد 1402
1200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 37 مورد