جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
مارک کولی ون مارک کولی ون
ناشر: نقد فرهنگ - خرداد 1399
2500000 ریال 2250000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 224000 ریال
ناشر: نقد فرهنگ - مرداد 1399
1500000 ریال 1350000 ریال
هانس گئورگ گادامر، زهرا زواریان (مترجم)، بیژن عبدالکریمی (ویراستار) هانس گئورگ گادامر
ناشر: نقش و نگار، نقد فرهنگ - خرداد 1393
1500000 ریال 1350000 ریال
ناشر: نقد فرهنگ - آذر 1395
2300000 ریال 2070000 ریال
نیما ناعم نیما ناعم
ناشر: نقد فرهنگ - شهریور 1398
1800000 ریال 1620000 ریال
بیژن عبدالکریمی (گردآورنده) بیژن عبدالکریمی (گردآورنده)
ناشر: نقد فرهنگ - اردیبهشت 1396
5000000 ریال 4500000 ریال
بیژن عبدالکریمی بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ - مرداد 1399
2500000 ریال 2250000 ریال
ناشر: نقد فرهنگ - بهمن 1395
1250000 ریال 1125000 ریال
ژاک رانسیر، رضا خلیلی (مترجم) ژاک رانسیر
ناشر: نقد فرهنگ - خرداد 1399
1500000 ریال 1350000 ریال
سیدمحمدامین قانعی راد سیدمحمدامین قانعی راد
ناشر: نقد فرهنگ - شهریور 1398
1800000 ریال 1620000 ریال
ناشر: نقد فرهنگ - آبان 1397
1400000 ریال 1260000 ریال
بیژن عبدالکریمی بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ - آبان 1398
2800000 ریال 2520000 ریال
مصطفی لهلالی مصطفی لهلالی
ناشر: نقد فرهنگ - شهریور 1397
2100000 ریال 1890000 ریال
ابوبکر ناجی، آزاده گریوانی (مترجم) ابوبکر ناجی
ناشر: نقد فرهنگ - آذر 1396
1800000 ریال 1620000 ریال
نمایش 1 - 15 از 197 مورد