جستجوی دقیق تر
دسته بندی:

موضوع:
ترتیب بر اساس:
منوچهر واعظی، مصطفی علیزاده نائینی، مهناز حامدی، مریم سرلک چیوایی (ویراستار)، سها سلیمان زاده (ویراستار)، ملیحه حشمتی (ویراستار)، آذر سعیدی منش(گرافیست) منوچهر واعظی
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آبان 1402
1500000 ریال 1350000 ریال
ناشر: آدینه - 1403
2500000 ریال 2000000 ریال
وحید تمنا، صادق رضازاده (ویراستار) وحید تمنا
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آبان 1402
2000000 ریال 1800000 ریال
فروغ نجفی تیموریان، سیمین فرجی، آزاده احمدی، وحید تمنا، زهرا وکیلی، الهام رضایی (ویراستار)، زهرا اسکندری(گرافیست) فروغ نجفی تیموریان
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آبان 1402
2300000 ریال 2070000 ریال
فروغ نجمی تیموریان، الهام رضایی، وحید تمنا، علیرضا کاهیدوند (ویراستار)، ملیحه حشمتی (ویراستار)، زهرا اسکندری(گرافیست)، آذر سعیدی منش(گرافیست) فروغ نجمی تیموریان
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آبان 1402
2200000 ریال 1980000 ریال
شبنم جلیلی منجیلی، ملیحه حشمتی (ویراستار)، آذر سعیدی منش(گرافیست) شبنم جلیلی منجیلی
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آبان 1402
2300000 ریال 2070000 ریال
حسین خدادادی، الهام کبیریان حسین خدادادی
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آبان 1402
1800000 ریال 1620000 ریال
ساعد آقاسی، نوشین الهامی (ویراستار)، فاطمه لطفیان (ویراستار)، سیمین میثمی (ویراستار) ساعد آقاسی
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آبان 1402
1700000 ریال 1530000 ریال
نوشین الهامی، مهسا کاظمی، فاطمه لطفیان، مهسا آقاصفری، طرلان محمدی (ویراستار)، صبا سالک (ویراستار)، سیدامیرحسین میراسکندری (ویراستار)، فرناز وفایی دیزجی (ویراستار)، الهام رودبارانی(گرافیست) نوشین الهامی
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آبان 1402
2700000 ریال 2430000 ریال
الهام رضایی، زهرا موسوی نیا (ویراستار)، راحله احمدیان (ویراستار)، زهرا اسکندری(گرافیست) الهام رضایی
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آبان 1402
1500000 ریال 1350000 ریال
مهسا آقاصفری، فاطمه لطفیان، مهسا کاظمی (ویراستار) مهسا آقاصفری
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آبان 1402
2100000 ریال 1890000 ریال
زهرا فروغی زهرا فروغی
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آبان 1402
1500000 ریال 1350000 ریال
مهری عسگری، زهرا فروغی (ویراستار)، زهرا موسوی نیا (ویراستار)، صبا سالک (ویراستار)، زهرا محسنی (ویراستار) مهری عسگری
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آبان 1402
1900000 ریال 1710000 ریال
مهناز حامدی، نوشین حبیب پور، هاله ایمانی (ویراستار)، زهرا اسکندری(گرافیست) مهناز حامدی
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آبان 1402
2300000 ریال 2070000 ریال
ریحانه لطفی، زهرا فروغی (ویراستار) ریحانه لطفی
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آبان 1402
1500000 ریال 1350000 ریال
مهسا آقاصفری، حدیث احمدی (ویراستار)، الهام رودبارانی(گرافیست) مهسا آقاصفری
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آبان 1402
2000000 ریال 1800000 ریال
نمایش 1 - 15 از 81 مورد