جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
احمد پوراحمد، مسلم ضرغام فرد احمد پوراحمد
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - تیر 1395
1500000 ریال 1350000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
500000 ریال 400000 ریال
جمشید خدادادی جمشید خدادادی
ناشر: موسسه نشر شهر - 1392
1000000 ریال 900000 ریال
مصطفی رحماندوست (شاعر) مصطفی رحماندوست (شاعر)
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - 1388
420000 ریال 378000 ریال
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - دی 1392
300000 ریال
محمود گلزاری، مهدی ملک محمد (ویراستار)، تقی ابوطالبی احمدی (ویراستار)، لیلا احمدلو (ویراستار) محمود گلزاری
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - آذر 1391
480000 ریال 432000 ریال
هربرت شیلر، کاظم معتمدنژاد (مترجم)، رویا پوروکیل (مترجم)، شراره امیرخلیلی (مترجم) هربرت شیلر
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - دی 1392
70000 ریال
مهری ماهوتی، سمیه علی پور (نقاش) مهری ماهوتی
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - دی 1390
200000 ریال 180000 ریال
مصطفی رحماندوست (شاعر) مصطفی رحماندوست (شاعر)
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - 1388
420000 ریال 378000 ریال
جمشید خدادادی، محمدهادی موذن جامی (مقدمه) جمشید خدادادی
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - مهر 1392
980000 ریال 882000 ریال
لئو لیونی، مصطفی رحماندوست (مترجم) لئو لیونی
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - خرداد 1392
240000 ریال 216000 ریال
محمود اسماعیلی، محسن اسماعیلی (مقدمه) محمود اسماعیلی
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - مهر 1391
1050000 ریال 945000 ریال
محمودرضا اسدی، مجتبی امیری محمودرضا اسدی
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - خرداد 1392
150000 ریال 135000 ریال
محمدرضا رنجبر محمدرضا رنجبر
ناشر: موسسه نشر شهر - اسفند 1398
900000 ریال 810000 ریال
فیلیپ برامیلی، محمدهادی موذن جامی (مترجم)، سجاد حج فروش (مترجم) فیلیپ برامیلی
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - اردیبهشت 1391
2100000 ریال 1890000 ریال
محمود گلزاری، مهدی ملک محمد (ویراستار)، تقی ابوطالبی احمدی (ویراستار)، لیلا احمدلو (ویراستار) محمود گلزاری
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - آذر 1391
200000 ریال 180000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,116 مورد