جستجوی دقیق تر
موضوع:

ترتیب بر اساس:
گری گراث مارنات، حسن پاشاشریفی (مترجم) گری گراث مارنات
ناشر: سخن - 1402
5900000 ریال 5310000 ریال
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - 1403
500000 ریال 400000 ریال
حسین الهی قمشه ای حسین الهی قمشه ای
ناشر: سخن - خرداد 1402
4900000 ریال 4410000 ریال
عبدالحسین زرین کوب عبدالحسین زرین کوب
ناشر: سخن - 1396
9500000 ریال 8550000 ریال
حسین الهی قمشه ای حسین الهی قمشه ای
ناشر: سخن - بهمن 1400
6500000 ریال 5850000 ریال
ا. رادنی نرس، حسن پاشا شریفی (مترجم)، باقر ثنایی (مترجم)، علیرضا بوستانی پور (مترجم)، احمد حیدرنیا (مترجم)، سیمین دخت رضاخانی (مترجم) ا. رادنی نرس
ناشر: سخن - بهمن 1401
3500000 ریال 3150000 ریال
محمود فتوحی محمود فتوحی
ناشر: سخن - بهمن 1401
3500000 ریال 3150000 ریال
محمود فتوحی محمود فتوحی
ناشر: سخن - مهر 1391
1500000 ریال 1350000 ریال
محمود فتوحی محمود فتوحی
ناشر: سخن - 1402
3500000 ریال 3150000 ریال
محمدرضا شفیعی کدکنی محمدرضا شفیعی کدکنی
ناشر: سخن - اسفند 1402
1650000 ریال 1485000 ریال
دانکن کرامر، دنیس هاویت، حسن پاشاشریفی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، مالک میرهاشمی (مترجم)، نسترن شریفی (مترجم)، داود معنوی پور (مترجم) دانکن کرامر
ناشر: سخن - بهمن 1396
4500000 ریال 4050000 ریال
محمدرضا شفیعی کدکنی محمدرضا شفیعی کدکنی
ناشر: سخن - مرداد 1402
6500000 ریال 5850000 ریال
حسن پاشا شریفی، جعفر نجفی زند حسن پاشا شریفی
ناشر: سخن - اسفند 1401
2900000 ریال 2610000 ریال
فاضل صالح سامرائی، حمیدرضا میرحاجی (مترجم) فاضل صالح سامرائی
ناشر: سخن - مهر 1392
3900000 ریال 3510000 ریال
دانکن کرامر، دنیس هویت، حسن پاشا شریفی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، مالک میرهاشمی (مترجم)، نسترن شریفی (مترجم)، داود معنوی پور (مترجم) دانکن کرامر
ناشر: سخن - فروردین 1402
5500000 ریال 4950000 ریال
عبدالحسین زرین کوب عبدالحسین زرین کوب
ناشر: سخن - بهمن 1402
4900000 ریال 4410000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,225 مورد