جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان حسابرسی - بهمن 1402
600000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
750000 ریال 600000 ریال
علی کمالی زارع (مترجم)، عباس ارباب سلیمانی (مترجم) علی کمالی زارع (مترجم)
ناشر: سازمان حسابرسی - دی 1398
150000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی - آذر 1401
360000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی - خرداد 1395
750000 ریال
امیر پوریانسب (مترجم)، کیهان مهام (مترجم)، کمیته سازمانهای مسئول کمیسیون تردوی(تهیه کننده) امیر پوریانسب (مترجم)
ناشر: سازمان حسابرسی - اسفند 1401
950000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - آبان 1395
300000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - بهمن 1397
130000 ریال
ریچارد راتلیف، عباس ارباب سلیمانی (مترجم)، علی کمالی زارع (مترجم) ریچارد راتلیف
ناشر: سازمان حسابرسی - 1402
2300000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی - 1376
100000 ریال
محمدحسین صفرزاده (مترجم) محمدحسین صفرزاده (مترجم)
ناشر: سازمان حسابرسی - بهمن 1392
65000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - مرداد 1399
80000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت بررسیهای فنی و حرفه ای - شهریور 1395
50000 ریال
رضا شباهنگ رضا شباهنگ
ناشر: سازمان حسابرسی - آبان 1402
1700000 ریال
فضل الله اکبری فضل الله اکبری
ناشر: سازمان حسابرسی - 1402
1000000 ریال
نظام الدین ملک آرایی، مصطفی علی مدد نظام الدین ملک آرایی
ناشر: سازمان حسابرسی - 1402
1000000 ریال
نمایش 1 - 15 از 181 مورد