جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
ساندرز.بت داوسون، علی اکبر سرفراز (مترجم)، کامران غفارزادگان (مترجم) ساندرز.بت داوسون
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد - اسفند 1393
4500000 ریال 4050000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
مایکل اولتون، کوین تیلور، محسن تفقدی (مترجم)، فاطمه صادقی (مترجم)، ابوالقاسم سجادی (مترجم)، هادی افراسیابی گرکانی (مترجم) مایکل اولتون
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - مهر 1399
6150000 ریال 5535000 ریال
کوین تیلور، مایکل اولتون، هادی افراسیابی گرکانی (مترجم)، ابوالقاسم سجادی (مترجم)، فاطمه صادقی (مترجم)، محسن تفقدی (مترجم) کوین تیلور
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - مهر 1399
5750000 ریال 5175000 ریال
داوود سبحانی راد، مجید جنت، زهرا ولی تبارکراتی داوود سبحانی راد
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد - 1399
2950000 ریال 2655000 ریال
محمد خواجه دلوئی، زهرا رام پیشه، محمدرضا سهرابی، محمد شریعتی، مهستی علیزاده، مژگان کاربخش، مازیار مرادی، علی پاشا میثمی، مرضیه نجومی محمد خواجه دلوئی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دی 1402
3750000 ریال 3375000 ریال
حسین کریمی مونقی، اکرم ژیانی فرد حسین کریمی مونقی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد - 1400
3500000 ریال 3150000 ریال
مهدی فتحی مهدی فتحی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - بهمن 1398
1900000 ریال
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - اسفند 1397
300000 ریال
مایکل اولتون، محسن تفقدی (مترجم)، هادی افراسیابی گرکانی (مترجم)، سیدابوالقاسم سجادی (مترجم) مایکل اولتون
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - اسفند 1393
270000 ریال
برنارد گلیک، جک پاسترناک، جواد بهروان (مترجم) برنارد گلیک
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - آبان 1393
300000 ریال
پیتر ج. هوتون، آمالا رامان پیتر ج. هوتون
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - اسفند 1394
120000 ریال
برنارد گلیک، جک پاسترناک برنارد گلیک
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - تیر 1394
200000 ریال
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد - بهمن 1387
28000 ریال
سعید اسلامی (مترجم)، ژیلا طاهرزاده (مترجم) سعید اسلامی (مترجم)
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - آذر 1396
150000 ریال
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - خرداد 1395
2500000 ریال
نمایش 1 - 15 از 393 مورد