جستجوی دقیق تر

دسته بندی:

موضوع:
ترتیب بر اساس:
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - تیر 1397
2500000 ریال
چارلز دوهینگ، نسرین امامی (مترجم) چارلز دوهینگ
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
نصرالله حکمت نصرالله حکمت
ناشر: علم، دانشگاه شهید بهشتی - دی 1389
4500000 ریال 4050000 ریال
هدیه نوربخش (مترجم)، کیوان جورابچی (مترجم)، نیلوفر رضوی (مترجم)، آذرمه سنجری (ویراستار)، حمید ندیمی(به اهتمام) هدیه نوربخش (مترجم)
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - بهمن 1397
150000 ریال
نصرالله حکمت نصرالله حکمت
ناشر: علم، دانشگاه شهید بهشتی - دی 1389
3850000 ریال 3465000 ریال
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - مهر 1397
370000 ریال
محمود ابوالقاسمی، محمد قهرمانی، منصور پرندی محمود ابوالقاسمی
ناشر: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی - مهر 1397
100000 ریال
محمدباقر حشمت زاده، آذرمه سنجری (ویراستار) محمدباقر حشمت زاده
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - اسفند 1389
20000 ریال
سو استولتون، نیجل مکسند، بریان فوردلوید، شیلاق کیل، نیجل دودلی، هادی ویسی (مترجم)، کورس خوشبخت (مترجم)، عبدالمجید مهدوی دامغانی (ویراستار) سو استولتون
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - اسفند 1389
90000 ریال
پیتراف. باکسال، پاتریک ام. رایت، غلامعلی طبرسا (مترجم) پیتراف. باکسال
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - بهمن 1395
900000 ریال 765000 ریال
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - تیر 1397
110000 ریال
محمد عابدی، سیدابراهیم موسوی ترشیزی محمد عابدی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - مهر 1397
125000 ریال
اباصلت خراسانی اباصلت خراسانی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - تیر 1397
150000 ریال
فرانک اورارد، روح الله قاسمی (مترجم) فرانک اورارد
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - تیر 1397
140000 ریال
حسین امره ایلگین، مهمت هالیس گوئل حسین امره ایلگین
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - تیر 1397
600000 ریال
دبلیو.جی. ویتمن، سیدسعید سیدحسینی داورانی (مترجم) دبلیو.جی. ویتمن
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - تیر 1397
180000 ریال
نمایش 1 - 15 از 353 مورد