جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - خرداد 1393
600000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - مرداد 1400
370000 ریال 296000 ریال
مارس فونتانا، احمد ساعتچی (مترجم) مارس فونتانا
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - اسفند 1401
3300000 ریال 2970000 ریال
جواد پوررضا جواد پوررضا
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1392
2600000 ریال 2340000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - تیر 1391
200000 ریال 180000 ریال
دیوید گاسکل، علی سعیدی (مترجم)، احسان الهامی (ویراستار)، سامان سعیدی (ویراستار) دیوید گاسکل
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1394
1500000 ریال 1350000 ریال
دیوید گاسکل، علی سعیدی (مترجم) دیوید گاسکل
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1393
3980000 ریال 3582000 ریال
کی. رانگاناتهان، بالا کریشنان، بیژن طائری (مترجم) کی. رانگاناتهان
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1393
300000 ریال 270000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - اردیبهشت 1399
750000 ریال 675000 ریال
امیرحسین خوشگفتارمنش، حسین شریعتمداری (ویراستار)، مهشید سعادتمند (ویراستار) امیرحسین خوشگفتارمنش
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - بهمن 1391
4350000 ریال 3915000 ریال
محمدرضا خواجه پور محمدرضا خواجه پور
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - خرداد 1391
600000 ریال 540000 ریال
امیرمسعود کی نیا امیرمسعود کی نیا
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - فروردین 1394
700000 ریال 630000 ریال
محمود فرزین، سیدحسین دیباچیان، اصغر مهدیان، محمد حسینی فرید محمود فرزین
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1394
700000 ریال 630000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1393
400000 ریال 360000 ریال
محمدرضا فروزان، محمدرضا نیرومند، فاطمه نیرومند (ویراستار) محمدرضا فروزان
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - مهر 1390
450000 ریال 405000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1393
1650000 ریال 1485000 ریال
نمایش 1 - 15 از 102 مورد