جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
بروس دبلیو آلسترند، جوزف لمپل، هنری مینتزبرگ، محمود احمدپورداریانی (مترجم)، هیبت الله باقری (ویراستار) بروس دبلیو آلسترند
ناشر: جاجرمی - 1402
3500000 ریال 3150000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1403
500000 ریال 400000 ریال
ناشر: جاجرمی - 1401
4800000 ریال 4320000 ریال
اریک فروم، سمیه السادات آل حسینی (مترجم) اریک فروم
ناشر: جاجرمی - اردیبهشت 1401
2100000 ریال 1890000 ریال
فرشته پناهی فرشته پناهی
ناشر: جاجرمی - آذر 1401
1150000 ریال 1035000 ریال
مهدی الهی قمشه ای (مترجم)، عثمان طه(خطاط) مهدی الهی قمشه ای (مترجم)
ناشر: جاجرمی - دی 1384
6000000 ریال 5400000 ریال
دریا زندی دریا زندی
ناشر: جاجرمی - شهریور 1393
500000 ریال 450000 ریال
احمد یحیایی ایله ای، ابراهیم صفارکاخکی (ویراستار) احمد یحیایی ایله ای
ناشر: جاجرمی - 1391
650000 ریال 585000 ریال
کاظم گلباف کاظم گلباف
ناشر: جاجرمی - بهمن 1386
1200000 ریال 1080000 ریال
پروین جاجرمی پروین جاجرمی
ناشر: جاجرمی - تیر 1391
500000 ریال 450000 ریال
مریم صوفی، وحید ذنوبی (ویراستار) مریم صوفی
ناشر: جاجرمی - دی 1392
1500000 ریال 1350000 ریال
ناشر: جاجرمی - اسفند 1395
1100000 ریال 990000 ریال
ناشر: جاجرمی - شهریور 1389
500000 ریال 450000 ریال
مارکوس اشنک، جیل کاروان، مریم نوروزی (مترجم)، ماندانا نوروزی (ویراستار) مارکوس اشنک
ناشر: جاجرمی - خرداد 1393
4500000 ریال 4050000 ریال
پروین جاجرمی پروین جاجرمی
ناشر: جاجرمی - 1391
470000 ریال 423000 ریال
محمدعلی نقیب الممالک، ی. رزمی پور(به اهتمام) محمدعلی نقیب الممالک
ناشر: جاجرمی - بهمن 1398
6500000 ریال 5850000 ریال
نمایش 1 - 15 از 174 مورد