جستجوی دقیق تر
موضوع:

ترتیب بر اساس:
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - مرداد 1401
1000000 ریال 900000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
500000 ریال 400000 ریال
زوی بودی، الکس کین، الان جی. مارکوس، محمد ایمنی فر (مترجم)، سیدمجید شریعت پناهی (مترجم)، روح الله فرهادی (مترجم) زوی بودی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - مهر 1401
5850000 ریال 5265000 ریال
سیدمجتبی فنایی، جعفر ربانی (ویراستار)، داود جعفری سرشت (ویراستار) سیدمجتبی فنایی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - آبان 1400
400000 ریال 360000 ریال
علی سعیدی، سیدمحمدجواد فرهانیان علی سعیدی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - بهمن 1401
3500000 ریال
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - تیر 1398
1200000 ریال 1080000 ریال
سیدسعید خلیقی پور سیدسعید خلیقی پور
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - مهر 1400
1500000 ریال 1350000 ریال
حمیدرضا ارباب حمیدرضا ارباب
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - شهریور 1402
700000 ریال 630000 ریال
علیرضا تاج بر علیرضا تاج بر
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - 1396
1500000 ریال 1200000 ریال
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - مهر 1399
2650000 ریال 2385000 ریال
گای کوهن، احمد دارستانی فراهانی (مترجم) گای کوهن
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - اسفند 1395
2500000 ریال 2250000 ریال
سیدمحمد هاشمی نژاد سیدمحمد هاشمی نژاد
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - مهر 1395
1500000 ریال 1350000 ریال
روح الله فرهادی روح الله فرهادی
ناشر: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس - اسفند 1396
2500000 ریال 2250000 ریال
محمود خسروی، احسان مقصودی (ویراستار) محمود خسروی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - مهر 1400
600000 ریال 540000 ریال
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - خرداد 1397
1500000 ریال 1350000 ریال
ابراهیم صابر، علی بشیرپور، حسین محسنی ابراهیم صابر
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - شهریور 1402
1400000 ریال 1260000 ریال
نمایش 1 - 15 از 277 مورد