کتاب حقوق کار (1)

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
تاریخ نشر: دی 1401
تعداد صفحه: 348
شابک: 978-964-530-857-3
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: شومیز
وزن: 493 گرم
موجودی: فقط یک جلد در انبار موجود است.
فقط یک جلد در انبار موجود است.
1,220,000 ریال
خریداران به همراه این کتاب، موارد زیر را نیز سفارش داده اند
مرور کتاب
فهرست کتاب حقوق کار (1)

پیشگفتار چاپ چهاردهم

پیشگفتار

بخش یکم: مبانی و منابع حقوق کار

فصل یکم: موضوع، تعریف و مشخصات حقوق کار

مبحث یکم: موضوع و تعریف

مبحث دوم: مشخصات حقوق کار

فصل دوم: دگرگونی روابط کار و پیدایش حقوق کار

مبحث یکم: گذری بر دگرگونی روابط کار در کشورهای صنعتی

مبحث دوم: چگونگی پیدایش قوانین کار در ایران

فصل سوم: منابع حقوق کار

مبحث یکم: منابع داخلی

مبحث دوم: منابع بین‌المللی

بخش دوم: رابطه کارگری و کارفرمایی

فصل یکم: ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی

مبحث یکم: کارگر

مبحث دوم: کارفرما

مبحث سوم: قلمرو حقوق کار

فصل دوم: قرارداد کار و ایجاد رابطه کارگری و کارفرمایی

مبحث یکم: جایگاه قرارداد کار و ویژگیهای آن

مبحث دوم: انعقاد قرارداد کار

فصل سوم: رابطه کار و امنیت شغلی

مبحث یکم: بررسی کلی

مبحث دوم: نوع قرارداد کار و تضمین امنیت شغلی

مبحث سوم: تعلیق قرارداد کار و تغییر شرایط کار

فصل چهارم: پایان رابطه کارگری و کارفرمایی

مبحث یکم: پایان قرارداد کار مدت غیرموقت

مبحث دوم: پایان قرارداد کار مدت موقت

مبحث سوم: قرارداد کار انجام کار معین و خاتمه آن

مبحث چهارم: دیگر موارد پایان رابطه کارگری و کارفرمایی

منابع و مآخذ

کتابهایی با موضوعات مشابه
از پدیدآورندگان این کتاب