کتاب ناصر خله، ناصر شاه

ناشر: نسک
تاریخ نشر: بهمن 1398
تعداد صفحه: 104
شابک: 978-600-93291-8-2
قطع کتاب: رقعی
نوع جلد: شومیز
وزن: 130 گرم
160,000 ریال 144,000 ریال
تخفیف: 16000 ریال (10%)
فروش ویژه
خریداران به همراه این کتاب، موارد زیر را نیز سفارش داده اند
کتابهایی با موضوعات مشابه
از پدیدآورندگان این کتاب
 • کافه رس ~مژگان شعبانی، حمید شهیری، فروزان اسکندری، سارا رحمانی نهوجی، سپهر سهرابی
 • ناصر خله، ناصر شاه ~مژگان شعبانی، حمید شهیری، فروزان اسکندری، سارا رحمانی نهوجی، سپهر سهرابی، احمدرضا احمدوند
 • سال های قحطی کندر ~مژگان شعبانی، حمید شهیری، فروزان اسکندری، سارا رحمانی نهوجی، سپهر سهرابی، احمدرضا احمدوند
 • غیبت غیرموجه ~مژگان شعبانی، نجیبه نعمتی، سارا رحمانی نهوجی، سپهر سهرابی، فروزان اسکندری، حمید شهیری، احمدرضا احمدوند
 • اجبار شیرین طبیعت ~سپهر سهرابی
 • ناصر خله، ناصر شاه ~مژگان شعبانی، حمید شهیری، فروزان اسکندری، سارا رحمانی نهوجی، سپهر سهرابی، احمدرضا احمدوند
 • سال های قحطی کندر ~مژگان شعبانی، حمید شهیری، فروزان اسکندری، سارا رحمانی نهوجی، سپهر سهرابی، احمدرضا احمدوند
 • غیبت غیرموجه ~مژگان شعبانی، نجیبه نعمتی، سارا رحمانی نهوجی، سپهر سهرابی، فروزان اسکندری، حمید شهیری، احمدرضا احمدوند
 • اضافه بار ~سارا رحمانی نهوجی، روح انگیز شمس، سپهر سهرابی، فروزان اسکندری، حمید شهیری، احمدرضا احمدوند، مژگان شعبانی
 • برادر سهراب ~مژگان شعبانی، حمید شهیری، فروزان اسکندری، سارا رحمانی نهوجی، سپهر سهرابی، احمدرضا احمدوند، مریم درخشان گلریز(مصحح)
 • کافه رس ~مژگان شعبانی، حمید شهیری، فروزان اسکندری، سارا رحمانی نهوجی، سپهر سهرابی
 • ناصر خله، ناصر شاه ~مژگان شعبانی، حمید شهیری، فروزان اسکندری، سارا رحمانی نهوجی، سپهر سهرابی، احمدرضا احمدوند
 • سال های قحطی کندر ~مژگان شعبانی، حمید شهیری، فروزان اسکندری، سارا رحمانی نهوجی، سپهر سهرابی، احمدرضا احمدوند
 • غیبت غیرموجه ~مژگان شعبانی، نجیبه نعمتی، سارا رحمانی نهوجی، سپهر سهرابی، فروزان اسکندری، حمید شهیری، احمدرضا احمدوند
 • اضافه بار ~سارا رحمانی نهوجی، روح انگیز شمس، سپهر سهرابی، فروزان اسکندری، حمید شهیری، احمدرضا احمدوند، مژگان شعبانی
 • کافه رس ~مژگان شعبانی، حمید شهیری، فروزان اسکندری، سارا رحمانی نهوجی، سپهر سهرابی
 • ناصر خله، ناصر شاه ~مژگان شعبانی، حمید شهیری، فروزان اسکندری، سارا رحمانی نهوجی، سپهر سهرابی، احمدرضا احمدوند
 • سال های قحطی کندر ~مژگان شعبانی، حمید شهیری، فروزان اسکندری، سارا رحمانی نهوجی، سپهر سهرابی، احمدرضا احمدوند
 • غیبت غیرموجه ~مژگان شعبانی، نجیبه نعمتی، سارا رحمانی نهوجی، سپهر سهرابی، فروزان اسکندری، حمید شهیری، احمدرضا احمدوند
 • اضافه بار ~سارا رحمانی نهوجی، روح انگیز شمس، سپهر سهرابی، فروزان اسکندری، حمید شهیری، احمدرضا احمدوند، مژگان شعبانی
 • کافه رس ~مژگان شعبانی، حمید شهیری، فروزان اسکندری، سارا رحمانی نهوجی، سپهر سهرابی
 • ناصر خله، ناصر شاه ~مژگان شعبانی، حمید شهیری، فروزان اسکندری، سارا رحمانی نهوجی، سپهر سهرابی، احمدرضا احمدوند
 • سال های قحطی کندر ~مژگان شعبانی، حمید شهیری، فروزان اسکندری، سارا رحمانی نهوجی، سپهر سهرابی، احمدرضا احمدوند
 • شهروند نمونه (داستان کوتاه11) ~حمید شهیری
 • غیبت غیرموجه ~مژگان شعبانی، نجیبه نعمتی، سارا رحمانی نهوجی، سپهر سهرابی، فروزان اسکندری، حمید شهیری، احمدرضا احمدوند