خریداران به همراه کتاب زیر ...
لارنس ای. شپیرو، اعظم فاضلی (مترجم) لارنس ای. شپیرو
ناشر: کتاب ارجمند - شهریور 1402
1250000 ریال 1125000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
حسن قاضی مرادی حسن قاضی مرادی
ناشر: اختران - اردیبهشت 1402
ناشر: اختران - اردیبهشت 1402
جین نلسن، لین لات، محمدجواد فرشچی (مترجم)، ریحانه ایزدی (مترجم) جین نلسن
ناشر: ساز و کار - آذر 1399
مهدی آذریزدی، محمد میرکیانی (ویراستار) مهدی آذریزدی
ناشر: امیرکبیر - 1402
والتر مکنزی، حسین زنگنه (مترجم)، مصطفی شیری پور (مترجم) والتر مکنزی
ناشر: آییژ - اسفند 1391
حسن نراقی حسن نراقی
ناشر: اختران - 1402
فیونا واترز، سیدحسن حسینی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار) فیونا واترز
ناشر: قدیانی - خرداد 1402
چری جی. مینرز، فرزانه کریمی (مترجم) چری جی. مینرز
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - بهمن 1398
جو فراست، مهبد ابراهیمی (مترجم)، محمدولی سهامی(زیرنظر) جو فراست
ناشر: زوار - 1402