خریداران به همراه کتاب زیر ...
والاس استتینیوس، در رایلی وود، جاکولاین ال دویله، جان ال دویله، غزاله کاظمی نژاد (مترجم) والاس استتینیوس
ناشر: آدینه - تیر 1388
250000 ریال 200000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
میکل دی. ماجین، غزاله کاظمی نژاد (مترجم) میکل دی. ماجین
ناشر: آدینه - خرداد 1388
جتن اچ. زنگر، جوزف فولکمن، غزاله کاظمی نژاد (مترجم) جتن اچ. زنگر
ناشر: آدینه - شهریور 1388
گری هیرکنز، غزاله کاظمی نژاد (مترجم) گری هیرکنز
ناشر: آدینه - اسفند 1393
ریک بریکمن، ریک کرزنر، فاطمه صانعی کاشانی فرد (مترجم) ریک بریکمن
ناشر: آدینه - اسفند 1398
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - اسفند 1401
فیلیپ هولمن فیلیپ هولمن
ناشر: آدینه - فروردین 1395
فیوناالسا دنت، شرکت توسعه پایدار نوین (مترجم) فیوناالسا دنت
ناشر: آدینه - شهریور 1395
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1400
اندری سدنیو، مسعود صفائی (مترجم) اندری سدنیو
ناشر: آدینه - خرداد 1401