خریداران به همراه کتاب زیر ...
عطا عمادی (مترجم) عطا عمادی (مترجم)
ناشر: علمی آبزیان - 1389
44000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
حامد اهری حامد اهری
ناشر: علمی آبزیان - 1390
هومن عبداله بیگی، سیدمهدی میرحیدری، حسین عمادی (ویراستار) هومن عبداله بیگی
ناشر: آبزیان - آذر 1387
احمدرضا حسینی، امیرمجتبی ستوده، حسین عمادی (ویراستار) احمدرضا حسینی
ناشر: آبزیان - مهر 1387
حسین عمادی، سیدپژمان حسینی شکرابی، مهدی شمسائی مهرجان حسین عمادی
ناشر: آبزیان - اسفند 1389
مهسا استانی (گردآورنده) مهسا استانی (گردآورنده)
ناشر: علمی آبزیان - 1389
امیر علی انوار (مترجم)، رکسانا بی آزار (مترجم)، حامد اهری (مترجم) امیر علی انوار (مترجم)
ناشر: علمی آبزیان - 1389
نیل پرونک، فربد امامی لنگرودی (مترجم)، شیوا حیدری پور (مترجم) نیل پرونک
ناشر: علمی آبزیان - 1389
هانیه ضیائیان نوربخش (مترجم) هانیه ضیائیان نوربخش (مترجم)
ناشر: علمی آبیزان - 1389
ناشر: آبزیان - آذر 1387